2021. október 23-án 15 órakor a Polgármesteri Hivatal dísztermében adták át az elismeréseket a Kiskőrös városért végzett tevékenységekért. Az alkalmat a Kiskőrösi Evangélikus Fúvószenekar nyitotta meg, majd Domonyi László polgármester köszöntötte a vendégeket és az ünnepelteket. Aranyosi Ervin versét Téglás Vajk szavalta el. A díjban részesülők méltatásait Szenohradszki Adél olvasta fel, melyekből álljon itt egy-egy idézet.

Téglás Vajk, Aranyosi Ervin: Rohanó időben című versét szavalja.

Kincses Mihályné „Kiskőrösért díjban részesült.

-Hirdetés-

„Mindig fontos volt számára a diákok és a szülők közössége, akikkel jó kapcsolatot tudott kialakítani. A nevelő-oktató közösség aktív tagja volt. Mindemellett a városért is sokat tett, szerepet vállalt a testvériskolai és a testvérvárosi kapcsolatok építésben.”

A Kiskőrösi Evangélikus Fúvószenekar Kiskőrös „Város Kultúrájáért” díjban részesült.

„2005-ben újjáalakult a fúvószenekar. Azóta minden karácsonykor szenteste szolgálnak a templomban. Minden nagy ünnepen, zenei napokon és mindenszentek ünnepén a temetőben kísérik a gyülekezet tagjainak énekét. 2021. augusztus 29-én a Nyári fúvószenekari esten játszottak közösen Kiskőrös Város Fúvószenekarával”.

A Kiskőrösi Evangélikus Fúvószenekar díját Kecskeméti Pál igazgatólelkész vette át.

Kratokné Lukács Mária és Nagyné Lehóczki Éva „Kiskőrös Város Ifjúságának Oktatásáért és Neveléséért” díjban részesült.

Kratokné Lukács Mária A mesék iránti végtelen szeretetét igyekezett a gyerekekbe is beültetni. Mesélés, bábozás, verselés közben tyúkanyóként sugárzott szeretetet, biztonságot. Örömmel vállalta el a „Meseház” tehetséggondozást. Az anyanyelvi munkaközösségnek aktív tagja volt.”

Nagyné Lehóczki Éva Élharcosként harcolt a könyvtár megszerettetéséért, rendszeresen vitte óvodásait könyvtári foglalkozásokra. Bár az óvodás korosztályú gyermekek még csak a képeket nézegetik, de ha az óvó nénivel, szüleikkel megszeretik a könyvek mesevilágát, rengeteget fejlődik szókincsük, fantáziájuk, ami később az iskolai tanulást könnyíti meg számukra.”

Nagyné Lehóczki Éva, Kratokné Lukács Mária és Kincses Mihályné

Csóti Imre „Kiskőrös Város Egészségügyi és Szociális Ellátásáért” díjban részesült.

„Elsősorban saját szakmája eredményi után érdeklődik. Tudását az elmúlt évek alatt folyamatosan bővítette. Rendszeresen részt vett tudományos konferenciákon. Az ott tapasztaltakról, új műtéti eljárásokról be is számolt kollégáinak. A sebészet mellett a történelem az, amiből kimagasló tudással, hozzáértéssel rendelkezik.”

Dr. Csóti Imre, Nagyné Lehóczki Éva, Kratokné Lukács Mária és Kincses Mihályné

Liszkai Pál „Kiskőrös Város Településfejlesztésért” díjban részesült.

„Minden érdekli, ami az utakkal kapcsolatos, szabadidejét is javarészt az ebben a témában való búvárkodás tölti ki. Közlekedési létesítmények (út, kerékpárút, parkoló) tervezését, kivitelezését, műszaki felügyeletét, illetve ellenőrzését is végzi.”

Patka István Kiskőrös Város Nemzetközi Kapcsolatainak Fejlesztéséért” díjban részesült.

„Bár származását tekintve nem kiskőrösi, de az itt töltött évek alatt igazi lokálpatrióta kiskőrösi lakossá vált. Rendszeresen részt vesz a város rendezvényein, kezdeményezője sok programnak, igazi közösségi ember.”

Kelemen István „Kiskőrös Város Sportjáért” díjban részesült.

„Nemcsak lelkes szurkolója, de stúdiósa is a Kiskőrösi Labdarúgó Klubnak, nélküle 1970 óta elképzelhetetlen a hangosítás, a zene a sportpályán. Számára az 1960-1970-es évek zenéi az igazi zenék, dallamok, de a zenék kiválasztásánál figyelembe veszi, hogy melyik korosztály lép pályára.”

Liszkai Pál, Patka István és Kelemen István

Seffer Attila „Kiskőrös Város Közéletéért” díjban részesült.

Évről- évre fáradhatatlanul szervezi a kicsik számára a Bárka tábort, a hittanos táborokat. Nem véletlen, hogy Bábel Balázs érsek úr ez év június 16-án őt nevezte ki a Kalocsa-Kecskeméti Főegyházmegye Gyermek és Ifjúságvédelmi referensévé, és ezen bizottság elnökévé. Zarándok utakat, kirándulásokat, kerékpártúrákat szervez, ahol szeretettel fogad mindenkit.”

László Sándor „Kiskőrös Város Gazdaságáért” díjban részesült.

„Ő és alkalmazottai kisipari szolgáltató tevékenysége hatalmas segítség ebben a nehéz gazdasági időszakban mindazoknak, akik nem rendelkeznek olyan tőkével, hogy új gépjárművet vásárolhassanak. Egész életével és munkásságával Kiskőrös lakosságát és a város ipari fejlődését szolgálta és szeretné szolgálni.”

Patka István, Kelemen István, Seffer Attila és László Sándor

 Ezúton is gratulálunk a díjazottaknak!

 

Kapcsolódó cikk
Október huszonhárom városunkban
Október huszonhárom városunkban
Reggel 8 órakor a csendes városban, a képviselő-testület tagjai összegyűltek a Városháza előtt, hogy ünnepélyes zászlófelvonással kezdjék meg az október...

  Fotógaléria:

  Fotók megtekintése (54 db kép)