Írta: vira

2022. június 22-én újra ülésezett Kiskőrös Város Képviselő-testülete. A Kiskőrösi Labdarúgó Klub elnöke tájékoztatott tevékenységükről, majd beszámolók elfogadásáról döntöttek, így a Homokhátsági Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás tevékenységéről, a Kiskőrösi Települési Értéktár Bizottság felterjesztéséről, a sportfeladatok ellátásáról, a Kistérségi Egészségfejlesztési Iroda tevékenységéről. A képviselők továbbá meghatározták a 2022/2023. nevelési évben indítható óvodai csoportok számát, majd a Petőfi 200 Emlékévhez kapcsolódó rendezvények, programok megvalósításával kapcsolatos pályázatok benyújtásáról döntöttek.

-Hirdetés-

Tájékoztatóval készült a Kiskőrösi Labdarúgó Club vezetősége, melynek elnöksége 2015-ben állt fel. Ekkortól kezdődött el egy hosszú távú és átfogó fejlesztési program a csapatnál Az elmúlt bajnoki szezonban sok elképzelést és fejlesztést valósítottak meg. A Kiskőrösi Labdarúgó Club az akkreditálás során körzet központi státuszt kapott. A besorolás következtében egyesületük vezető szerepet fog betölteni a térségben, 11 „D” szintű egyesület tartozik a koordinálásuk alá. Egyesületük a 2021-es év elején – mintegy megelőzve az MLSZ ilyen irányú törekvéseit – partnerkapcsolat kiépítését kezdte meg a Kecskeméti TE egyesülettel, mely szerződéses formában is lefektetésre került időközben. A kapcsolat útján lehetőség lesz a tehetséges gyerekek integrálódására a minőségibb képzést nyújtó tehetségközpontokba, vagy akadémiák felé. A Bozsik korosztályok esetében (U7, U9, U11) szinte minden hétvégén rendeztek tornát. Az eredményesség elmaradt a korábbi évektől, míg felnőtt csapataik eredményes szezont zártak: megyei 1 osztályú felnőt csapat 24 meccsből, 15 győzelemmel a 2. helyen végzett. Megye 3 osztályú felnőt csapatuk 26 meccsből 16 győzelemmel a bajnoki 4. helyen végzett. Női megyei 1 osztályú csapatuk szintén a 4. helyen végzett. A megnövekedett feladatok és eredmények eléréséhez elengedhetetlen volt a megfelelő edzői háttér kialakítása is. A csapatok mellet 11 különböző, szakirányú edzői végzettséggel rendelkező szakember dolgozik, akik túlnyomó részben pedagógus végzettségűek is. Így a labdarúgás tanítása mellett, az egészséges, normális fejlődésük is biztosított a különböző korosztálynak. A 2021/2022 idényben egyesületük 121 mérkőzést rendezett a különböző korosztályokban és bajnoki osztályokban. 

Kapcsolódó cikk
Vereség a szezonzárón, de ezüstérmes lett a Kiskőrösi LC
Vereség a szezonzárón, de ezüstérmes lett a Kiskőrösi LC
A megyei I. osztályú labdarúgó bajnokság záró fordulójában a pontvadászat két legjobb csapata játszott egymás ellen. A május 28-án lejátszott...

Az elmúlt évekbe megkezdett infrastrukturális beruházásaik közül több befejezésre került. Az öltöző épület teljes felújítása befejeződött. Az épület mellett egy, a kornak megfelelő elvárású mellékhelységek kialakítása is megtörtént. Az öltözőépület környezete térkő borítást kapott, ezáltal a parkolási nehézségek is enyhültek. Kialakításra került a csapadékvíz-elvezetése is, illetve a játékos kijáró felületének térkövezése is megtörtént. A második műfüves pálya is befejeződött, ezáltal egy egységes szerkezetben áll csapataik rendelkezésére. A lelátó mögötti füves terület teljes felújítása is befeleződött: a mintegy 6000 m2 nagyságú terület teljes talajcseréje, öntözése elkészült, új füves burkolatot kapott. A beruházás következtében nőtt a minőségi képzésre használható területek nagysága, ezáltal a helyhiány is elhárult. Elfogadott sportfejlesztési programjaiknak köszönhetően tovább fog korszerűsödni a sporttelep, minden korosztály megfelelő eszközökkel, megfelelő sportpályákon sajátíthatja el a futball alapjait. Sajnos elképzeléseiket hátráltatják a világban zajló események (COVID-19 járvány, háború, infláció), de töretlen lelkesedéssel, munkával és hittel azon dolgoznak nap mint nap, hogy céljaikat, elképzeléseiket megvalósítsák. Hitvallásuk nem változott, vezérgondolataik: FEGYELEM, HIT ÉS MENTÁLIS ERŐ! A továbbiakban is ezen gondolatok mentén kívánnak tevékenykedni, és még hosszú éveken keresztül megnyugtató közösségi elfoglaltságot biztosítani a felnövekvő generációknak. Egyesületük az önkormányzat támogatása mellett végzi a sporttelep üzemeltetését továbbra is. A megfelelő eszközbeszerzés megvalósításával teljeskörűen el tudják látni a pályák és a hozzájuk tartozó zöldfelületek ápolását, gondozását. Munkatársaik segítségével a kiszolgáló épületek, szociális blokkok tisztántartása, állagmegóvása is biztosított. Minden adott ahhoz, hogy a sportot szerető kiskőrösi lakosság megfelelő és kulturált körülmények között élvezze a sporttelepen az egyes rendezvényeket, vagy hódoljon sportolási vágyának.

A Homokhátsági Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás beszámolójából az derült ki, hogy a kitűzött célok megvalósításához és a megfelelő szolgáltatási színvonal biztosításához nélkülözhetetlen a társulás jelenlegi járműflottájának korszerűsítése és bővítése. Mindemellett a jelenlegi szelektív gyűjtéshez kapcsolódó válogatási kapacitás bővítését a lakosság környezettudatos szemléletének folyamatos, pozitív változása is indokolja. Úgy vélik, hogy a felgyői és vaskúti telephely jól átgondolt bővítése nélkülözhetetlen a kitűzött célok határidőn belüli eléréséhez és a modern hulladékgazdálkodási rendszer jogszabályi előírásokat és lakossági igényeket egyaránt kielégítő üzemeltetéshez.

A 2014-ben megalakult Kiskőrösi Települési Értéktár Bizottság javaslatot tett a „Kiskőrösi Evangélikus Templom – A templom, ahol Petőfi Sándort keresztelték” megyei értéktárba történő felvételéhez, mely azóta beküldésre került.

A Kiskőrösi Sportigazgatóság beszámolójában Szűcs Zoltán sportszervező mutatta be a 2021. évben ellátott sportfeladatokat, melyben elhangzott, hogy mindkét létesítményükben önerőből végeztek kisebb felújításokat, melyek az állagmegóvást biztosítják. Terveik között szerepel a régi eredményjelző felújítása, vagy egy új modern berendezés beszerzése, valamint további öltözők kialakítása a Sportcsarnokban, míg a Szabadidőparkban a kihelyezett konténeres vizesblokk generáljavítása, a Dózsa György úti részen pedig saját elektromos hálózati elérés (mérőórás) kiépítésére lenne igény. Szó esett a helyi sportélet aktuális kérdéseiről is, melyből kiderült, hogy a helyi lakosság egy részének életmódjához hozzátartozik a mozgás szeretete, művelése, míg másik része viszont egyáltalán nem mozog, nincs igénye erre a tevékenységre. A Sportszervező részleg jelenlegi feladata, hogy a mozgást, a rekreációt biztosítsa a helyi lakosság azon részének, akik ezt igénylik. Úgy vélik, hogy bizonyos szempontból nagyon jól, másrészt kevésbé jól működik a városban a diáksport. Intézményük a tanév kezdetén testnevelők segítségével állítja össze a versenynaptárt, majd egész évben ennek megfelelően zajlanak a diáksport események a városban. A jelenlegi kormánynak továbbra is eltökélt célja, hogy a sport, mint stratégiai ágazat, kiemelt állami támogatásban részesüljön. Elsősorban a látvány csapatsportágak társasági adón (TAO) keresztüli pályázati lehetőségeit próbálják kihasználni városunk azon csapatai, melyek e sportágakat űzik. A rendszeren keresztül utánpótlás nevelési célokra jelentős forrásokat vontak be helyi vállalatok, vállalkozások segítségével, ami a helyi diáksportnak kifejezetten előnyére vált. Továbbá elemezték a szabadidős és a versenysport helyzetét is Kiskőrösön.

Beszámolót készített tevékenységéről a Kiskőrösi Egészségfejlesztési Iroda is, melynek munkatársai rendszeres, életvitelszerűen megjelenő, testmozgást ösztönző közösségi programokat (tornák, családi programok, sportvetélkedők), valamint rendszeres, életvitelszerűen megjelenő, egészséges táplálkozásra ösztönző közösségi programokat (dietetikai tanácsadás, életmódváltó klub) szerveznek. Továbbá elsősegélynyújtó tanfolyamok, a családok lelki egészségnevelése jegyében pszichológiai előadássorozat, munkahelyi egészségfejlesztési programok szervezését és megvalósítását végzik. Rendezvényeiken igény szerint életmód-tanácsadást nyújtanak. Programjaik listáját közzéteszik az iroda honlapján és saját facebook-oldalukon is. A 2021. év első felére tervezett tevékenységeiket a járványhelyzet miatt módosítaniuk kellett. Az egyes tevékenységeket a város több helyszínén valósították meg. Az EFOP-1.5.3-16-2017-00102 Együtt egy szebb jövőért projekt keretében együttműködésben álltak a járás öt településével, így: Kiskőrösön, Akasztón, Csengődön, Soltvadkerten és Tázláron megvalósult programokhoz is csatlakoztak. Az együttműködés által részt vettek gyermektáborokban, tanyakavalkádokon, óvodai és iskolai egészségnapokon, sportrendezvényeken, valamint különböző mozgásos klubfoglalkozásokon. Az elmúlt év során összesen 234 rendezvényt valósítottak meg, mely programokon összesen körülbelül 4600 fő vett részt.

Kapcsolódó cikk
A kicsik és a nagyok is jól szórakoztak az Erdőtelken rendezett Tanyakavalkádon
A kicsik és a nagyok is jól szórakoztak az Erdőtelken rendezett Tanyakavalkádon
2022. június 05-én a kiskőrösi Egészségügyi, Gyermekjóléti és Szociális Intézmény szervezésében Kiskőrös-Erdőtelken Tanyakavalkád elnevezéssel egész napos családi rendezvénysorozatot tartottak. Az...

A képviselők meghatározták a 2022/2023-as óvodai nevelési évben indítható csoportok számát is, mely értelmében összesen 16 csoport (Szűcsi 3, Batthyány 6, Kőrisfa 6, Erdőtelek 1) indítható a Kiskőrösi Óvodákban.

2022. július 20-án változik a személyes gondoskodást nyújtó ellátások intézményi térítési díja a jogszabályok és a koncessziós szerződés alapján.

Döntöttek a fogyatékos személyek nappali ellátásának szerződésmódosításáról a Magyarországi Baptista Egyházzal, továbbá az étkeztetés, házi segítségnyújtás, idősek nappali ellátása, és a támogató szolgáltatás biztosításáról is.

A képviselők szavaztak a Petőfi Emlékévhez kapcsolódó közösségi kulturális tevékenységek és események megvalósításának támogatására benyújható pályázatokról is, hiszen a Kiskőrös Város Önkormányzata által eltervezett programok szakmai és kulturális követelményeinek megfelelő megvalósításához érdemes kihasználni a pályázati források adta lehetőségeket, ezzel is csökkentve az önkormányzatra nehezedő terheket.

A további napirendi pontokban szó esett még a Budapest-Belgrád vasútfejlesztéssel érintett ingatlanrészek tulajdonjog átruházásáról, valamint a város településrendezési tervének módosításáról is.

A fotók a testületi ülés előtt készültek. 

 

  Fotógaléria:

  Fotók megtekintése (20 db kép)
MEGOSZTÁS