A nyári szünet után, 2023. szeptember 20-án szerdán délután képviselő-testületi ülést tartottak a kiskőrösi városatyák, a Városháza Dísztermében. 

 

-Hirdetés-

A testületi ülés kezdetén az 5 millió forintot meghaladó költségvetést érintő beruházásokat ismertette Domonyi László polgármester, majd jelezte a televíziónézőknek, hogy kiépítésre került a kamerarendszer a Díszteremben, mely lehetővé teszi a képviselő-testületi ülés élő közvetítését is.

Jól vizsgázott az új kamera-rendszer

Ezt követően bejelentette, hogy eltérnek a meghívóban szereplő napirendtől. Törlésre került a tájékoztató a járóbeteg-szakellátás működésének tapasztalatairól, míg 5.napirendi pontként sürgősségi anyagként rögzítették a Kiskőrös Erdőtelekért Alapítvány támogatási kérelmének elbírálását, 6.napirendi pontként: ajánlatkérés személyszállítás szolgáltatás biztosításához, illetve 11-es napirendi pontként: Kiskőrös város településrendezési tervének módosításáról egyszerűsített eljárásban címmel döntöttek.

Első napirendi pontként a háziorvosi hétköznapi és hétvégi ügyeleti feladatok ellátásáról tájékoztatott dr. Turán Csaba jegyző, aki elmondta, hogy a 2022. évi teljes betegforgalom 5375 fő volt a Kiskőrös Központi Ügyeleten, melyhez 9 település tartozik. Az előző évi adatokhoz képest 16%-os növekedési arány mutatható ki. 2022-ben az ambuláns ellátások száma volt a legmagasabb. Hívásos tanácsadás volt még jelentős számban, azonban a kórházi ellátásra továbbküldött betegek száma is enyhe növekedést mutat. Majd az ügyeleti rendszer változása kapcsán megemlítette, hogy 2023. november 1-jétől (ez egy tervezett időpont) Bács-Kiskun Vármegyében jelentősen átalakul a rendszer, mely tulajdonképpen az egész országot érinti. Az Országos Mentőszolgálat biztosítja egy egységes rendszerben az ügyeleti alapellátást, ami egy háziorvosi ügyeleti és egy sürgősségi ügyeleti rendelésből fog állni. A háziorvosi ügyeleti ellátás az eddig megszokott helyszínen, a szakrendelőben történik (Kiskőrös, Kossuth L. u. 6.) a háziorvosok és házi gyermekorvosok bevonásával hétköznapokon 16:00 és 22:00 óra között, valamint hétvégén és ünnepnapokon 8:00-14:00 óra között. A sürgősségi ügyeleti ellátás pedig este 22:00 és reggel 8:00 óra között , míg hétvégén és ünnepnapokon délután 14:00 és reggel 8:00 között történik. Jelentős változás lesz továbbá, hogy az ügyelet központi telefonszáma is megváltozik november 1-től, országosan egységesen a 1830-as telefonszámot kell tárcsázni, ha valaki ügyeleti ellátást kíván igénybe venni. A telefonszám hétköznap 16:00 órától másnap reggel 8:00-ig, míg hétvégén és ünnepnapokon egész nap hívható lesz. Fontos, hogy ez a telefonszám nem összekeverendő a mentők 112-es hívószámával. A mentők továbbra is a 112-es számon érhetők el. Kiemelte, hogy november 1-je előtt a lakosságot részletesen tájékoztatni fogják a változásról.

A következő napirendi pont egy beszámoló volt, méghozzá a Petőfi Szülőház és Emlékmúzeum tevékenységéről. A testületi ülésen Dr. Filus Erika intézményvezető is részt vett, aki nem kívánt szóbeli kiegészítést tenni.

Majd a Kiskőrösi Óvodák szakmai tevékenységéről tartott prezentációt a képviselőknek Csatlós Erzsébet intézményvezető, aki a tanévnyitó értekezleten is elhangzott információkat osztotta meg a jelenlévőkkel és a tv nézőkkel.

Kapcsolódó cikk
Tanévnyitó értekezlet a Kiskőrösi Óvodáknál: öt új munkatársat köszöntöttek
Tanévnyitó értekezlet a Kiskőrösi Óvodáknál: öt új munkatársat köszöntöttek
2023. augusztus 31-én délelőtt tanévnyitó értekezleten vettek részt a Kiskőrösi Óvodák dolgozói, ahol Csatlós Erzsébet intézményvezető tájékoztatta a megjelenteket. Az...

A következő napirendi pontban egy együttműködési megállapodás megkötéséről szavaztak az olaszországi Noto településsel.

„Kiskőrös Város, mint Petőfi Sándor szülőhelye méltán büszke híres szülöttjére. Az Önkormányzat fontos feladata a Petőfi-kultusz ápolása – ismertette dr. Nagy Gabriella aljegysző a napirendi pont kapcsán.
Városunk 2018-2019-ben az olaszországi Noto város vezetőinek érdeklődését felkeltette  Petőfi Sándornak köszönhetően.
Giuseppe Cassone (1843-1910) műfordító és irodalomtanár akinek egyébként egy mellszobra is megtalálható a kiskőrösi műfordítói szoborparkban, Petőfi összes műveinek máig leghűbb olasz nyelvű fordítója és terjesztője Noto városban született. Autodidakta módon tanult meg magyarul. A 1880-tól illetve 1882-től a Petőfi és a Kisfaludy irodalmi társaságok tagja.
A két település a legutóbbi találkozás alkalmával abban állapodott meg, hogy a Petőfi 200 jubileumi emlékév zárásaként egymással együttműködési megállapodást kötnek.
Kiskőrös Város Önkormányzata a Noto Város Önkormányzata a kulturális, történelmi és művészeti értékeire valamint a lehetséges gazdasági kapcsolataira figyelemmel kívánják a partnerséget szorosabbra fűzni.
Az együttműködési megállapodás lehetőséget biztosít arra, hogy nemcsak a kultúra, hanem a gazdaság vagy  idegenforgalom területén, közös projekteket, csereprogramokat valósítsanak meg különböző ágazatokban.”  

Majd a Kiskőrös-Erdőtelekért Alapítvány támogatási kérelmének elbírálásáról is döntöttek. Az alapítvány képviseletében Lengyel Tibor elnök 2023. szeptember 13. napján támogatási kérelmet nyújtott be Kiskőrös Város Önkormányzata részére a II. Zahorai Borzsongás rendezvény lebonyolítása céljából, melyhez az önkormányzat 430.000 forintos támogatást ítélt meg. Mindezért köszönetet mondott ifj. Gmoser István képviselő.

Kapcsolódó cikk
Második alkalommal aratott hatalmas sikert az augusztusi BorZsongás
Második alkalommal aratott hatalmas sikert az augusztusi BorZsongás
Augusztus 12-én második alkalommal szervezték meg a zahorai BorZsongást. A közösségépítő programnak idén is a Kiskőrösi Óvodák Erdőtelki Tagóvodájának udvara...

A személyszállítási szolgáltatás (autóbusszal végzett helyi menetrend szerinti személyszállítás) meghosszabbítását is támogatták.

Majd a 3. számú felnőtt fogorvosi körzet működtetése kapcsán Aszódiné Nedró Éva közigazgatási osztályvezető ismertette, hogy Dr. Mohammad Pakravannal a feladat-ellátási szerződést a felek közös megegyezéssel 2023. szeptember 30. napjával megszüntették. A helyettesítést Dr. Mezei Tímea fogorvos (Kiskőrös, Árpád u. 8.) és Dr. Mina Anikó (Bacsó B. u. 2.) látja el. Hozzátette, hogy a további részletekkel kapcsolatban hamarosan tájékoztatják a lakosságot.

A képviselők döntése értelmében Kiskőrös idén már 21. alkalommal csatlakozik a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszerhez. A részletes pályázati kiírások október 3-tól lesznek megtalálhatóak a www.kiskoros.hu honlapon is.

Szavaztak arról is, hogy a Kiskőrös, Pozsonyi utca 2. szám alatti ingatlan egy részét ingyenes használatba adják a Malom Darts Sportegyesület Kiskőrös részére 2023. október 01. napjától 2024. szeptember 30. napjáig, a darts sport népszerűsítése, utánpótlás-nevelés, darts versenyek lebonyolítása érdekében.

A Kiskőrös város településrendezési tervének módosításával kapcsolatos információkat Kutyifa Sándorné Sinkovicz Csilla városfejlesztési referens ismertette.

Ezt követően lakásbérleti jogviszonyok meghosszabbítása kapcsán foglaltak állást.

A testületi ülés végén Domonyi László polgármester köszönetét fejezte ki a XXIX. Kiskőrösi Szüret és Szlovák Nemzetiségi Napok megszervezéséért a város intézményeinek, vezetőinek, egyesületeinek. Majd ismertette a közeljövőben megrendezésre kerülő programokat városunkban, melyekről a VIRA.HU programajánló rovatában is olvashatnak. 

A több évtizedes hagyományokhoz híven a szeptemberi képviselő-testületi ülést követően a városatyák közösen szüretelték le a “város szőlőjét” Kiskőrös határában.

Kapcsolódó cikk
Metszőollót és vödröket ragadtak Kiskőrös városatyái
Metszőollót és vödröket ragadtak Kiskőrös városatyái
A több évtizedes hagyományokhoz híven szeptember 20-án, a szerdai képviselő-testületi ülést követően Domonyi László polgármester vezetésével a városatyák és a...

A testületi-ülés visszanézhető ITT. 

A fotók a képviselő-testületi ülés előtt készültek. 

  Fotógaléria:

  Fotók megtekintése (27 db kép)
MEGOSZTÁS