Interjúsorozatunkban megpróbáljuk felidézni az 1990-es rendszerváltás helyi vonatkozásait, történéseit. Igyekszem megszólítani a korszak vezetőit, döntéshozóit, közéleti szereplőit, hogy visszaemlékezéseik segítségével mind az akkor élő, mind a fiatalabb korosztály számára bepillantást nyújtsunk az átmenet világába, néhol a színfalak mögé is betekintve.

-Hirdetés-

Talán nem túlzás dr. Dulai Ilona esetében a köztiszteletben álló jelző használata, hiszen tudása, odaadása, és alázata példaként szolgál nemcsak szakmai körökben, de városunk minden lakója számára is. A házi- és üzemorvosi teendők mellett több cikluson keresztül a képviselőtestület munkájában is tevékeny részt vállalt, 2015 óta pedig Kiskőrös díszpolgára. A következőkben a rendszerváltás időszakának helyi történéseiről kérdeztem.  

 

Egy mai fiatalnak hogyan mutatná be a 30 évvel ezelőtti dr. Dulai Ilonát? Milyen polgári foglalkozást űzött az 1990 előtti világban?

1954. december 30-án születtem Kiskőrösön. Szüleim földműveléssel foglalkoztak. Az általános iskolát Kiskőrösön végeztem, a Bem Iskolába jártam. Kalocsán érettségiztem a Kossuth Zsuzsanna Egészségügyi Szakközépiskolában, majd a Semmelweis Orvostudományi Egyetemen szereztem diplomát 1979-ben. Szerencsésnek tartom magam, mert rögtön sikerült itthon körzeti orvosi állást kapnom. Körzeti és üzemorvosként dolgoztam, az ezzel járó ügyeleti szolgálatban is részt vettem. Miután megszülettek a gyerekeim, az éjszakai ügyelet a 3 kicsi gyermek mellett nehéz volt, így teljes állásban üzemorvosi munkát vállaltam.

dr. Dulai Ilona családja körében

Milyen megfontolásból döntött úgy, hogy megméretteti magát az 1990-es önkormányzati választáson? Független jelöltként az akkori 4. számú választókörzetben szerzett mandátumot, 196 szavazattal, amely jelentős fölényt jelentett, ráadásul az összes megválasztott képviselő adatait nézve szintén Ön kapta a legtöbb szavazatot. Számított ekkora támogatásra?

Szerettem Kiskőrösön élni, szüleimet és engem is nagyon sokan ismertek. Soha nem voltam egyetlen pártnak sem tagja, nem politizáltam. Nem politikai meggyőződésből formálok véleményt, vallom, ha valaki a város, az itt élők érdekében akar tenni, mellé kell állni. Mindig szerettem elmondani a véleményemet, ezért indultam az önkormányzati választáson. Tenni akartam azért, hogy Kiskőrös épülő, szépülő, fejlődő város legyen, ahol az ide érkezőket tiszta, rendezett környezet fogadja, mindenki biztonságban érezze magát. Legyen mindenkinek munkája, a fiatalok ne kényszerüljenek máshova menni dolgozni. Találják meg a számításukat itthon. Amikor az ember felvállal egy megmérettetést, számít a sikerre, de arra is kell gondolnia, mi lesz, ha kudarcot vall. Nagyon jó érzés volt az eredmény kihirdetését meghallani! A szüleim mindig arra tanítottak, és az életük során példát is mutattak, hogy amit elvállalok, még ha nehéz is lesz, tisztességesen, becsületesen, felelősséggel kell végeznem.

Milyen érzés volt egyedüli hölgyként munkálkodni az új képviselő-testületben?

A képviselő-testületben nem voltak férfinek vagy nőnek való feladatok. Nem emlékszem, hogy ez a tény bármikor is akár pozitív, akár negatív érzést okozott volna. Egyszerűen tettem a dolgomat.

Milyen helyzetben voltak ekkoriban a Szakorvosi Rendelőintézet, illetve az üzemorvosi rendelő orvosai, dolgozói?

A Szakorvosi Rendelőintézet jól működött, minden szakterületen, ami a működéshez szükséges volt, jó szakorvosok dolgoztak. Akkor nem volt hiányszakma a rendelőben. Összetartó csapat volt, együtt ünnepeltük a Semmelweis napot, ismertük és segítettük egymást.

Az új önkormányzat Egészségügyi és Szociálpolitikai Bizottságában vállalta az elnöki pozíciót, ez mondhatni szakmai megbízatást jelentett. Milyen kihívások várták Önöket, milyen megoldandó feladatok akadtak az 1990 és az 1994 közötti időszakban?

Az Egészségügyi és Szociálpolitikai Bizottság elnökeként nagyon sok megoldásra váró feladatot kaptam. Egészségügyet érintő munkára alig maradt időnk, a sok problémával küzdő családok rengeteg feladatot adtak. A munkanélküliség, a mezőgazdaság, az ipari üzemek helyzete nagyon sok háztartásban a napi megélhetést is kritikus helyzetbe hozta.

Miért volt fontos eredmény a Humán Szolgáltató Központ létrehozása? Milyen funkciót látott el ez az új intézmény?

A Humán Szolgáltató Központ lehetőséget adott arra, hogy mindenki, aki krízis helyzetbe került, ott mindig segítséget kapjon. Nem felejtek el két mondatot, amit ki írtak az ajtó fölé: Nem a rászorultság okát, hanem annak a fokát kell nézni. A másik: Nem azt kérik az itt segítséget kérők, hogy megoldjuk a problémájukat, sokszor elég, ha meghallgatjuk őket. Nem szó szerint idéztem, de a lényeg ez volt.

A szociális ágazat további szereplői között milyen volt az együttműködés?

A bizottságoknak voltak képviselő és külsős tagjai is. Nagyon nagy szerepet vállaltak az egyházak lelkészei a mindennapos munkában, a rendszeres, sokszor maratoni hosszúságúra nyúló bizottsági üléseken. A Polgármesteri Hivatal dolgozóival is nagyon jó munkakapcsolatunk volt, ők segítettek eligazodni a számunkra nagyon bonyolult jogszabályok között. A bizottság tagja volt id. Kunhegyesi Ferenc is, akivel általános iskolában osztálytársak voltunk. Harcolt az elesettekért, nemcsak az ő népéért, hanem minden családért, aki bajba került. Számára mindig az volt az elsődleges szempont, hogy a gyerekeknek jobb legyen.

Visszatekintve az akkori időkre, melyek voltak az első képviselőtestület időszakának egyértelmű sikerei? Volt ilyen?

Akin tudtunk segíteni, akár lakáshoz, munkához juttatni, a krízisén átsegíteni, mindig nagyon jó érzés volt. Természetesen nem lehetett mindenki jogos igényét teljesíteni. Egy viszont biztos: a jó szándék, a becsületesség, a tisztesség vezetett minden döntésben.

Emlékszik-e olyan dologra, amelyet nem sikerült megvalósítani, pedig nagyon szerette volna?

Tudom, hogy az életben minden mindennel összefügg. Hiába szeretnénk valamit megváltoztatni, ha a jogszabályok, a környezetünk, a világ dolgai nem teszik lehetővé. Sok mindent másképpen tartottam volna igazságosnak, de így sem lehet okunk a panaszra.

Kapcsolódó cikk
Egy újabb fontos évforduló idén – 30 éve alakult meg a rendszerváltás utáni első szabadon választott városvezetés Kiskőrösön (is)
Egy újabb fontos évforduló idén – 30 éve alakult meg a rendszerváltás utáni első szabadon választott városvezetés Kiskőrösön (is)
Az 1980-as években nagymértékű változások indultak el világszerte. Ezek a változások olyan folyamatokat indítottak el Magyarországon is, amelyek végül egy...

30 év elteltével már a kritika sem ritka, Ön hogyan értékelte akkoriban a rendszerváltozás eredményeit, és hogyan értékeli a mából visszatekintve?

Kiépült a családvédelmi, munkahelyvédelmi, adózási stb. rend, és a legfontosabb jogok mindenkinek az Alaptörvény szerint biztosítottak. Ha egészségünk van, és békesség van az országban, mindent ki lehet bírni. Elkeserítő, hogy a kritika helyett sokan elferdítik a valóságot, álhírek gyártásával, hazugságokkal torzítják el az igazságot, és keltenek szándékosan káoszt. A több cikluson át tartó képviselőtestületi munkám során is azt kértem mindenkitől, hogy segítsük egymást, az információkat hitelesen, meggyőződésünk szerint adjuk át.

Turán István
Fényképek: dr. Dulai Ilona, Kincses Szilvi (VIRA.HU – Archív) 

  Fotógaléria:

  Fotók megtekintése (7 db kép)