A Kiskőrösi Bem József Általános Iskola nevelési-oktatási célkitűzései között kiemelt helyen szerepel a tehetséggondozás.

A pályázat

-Hirdetés-

A korábbi évekhez hasonlóan a 2019/20-as tanévben is benyújtásra került egy pályázati anyag a Nemzeti Erőforrás Minisztérium által, 2019. július 24-én meghirdetett és 2019. december 12-én induló, Nemzeti Tehetség Programba.  

A pályázat azonosítószáma: NTP-KNI-19-0054. Az igényelt és az elnyert támogatás is 1.000.000 forint.

A projekt címe: „A gyökerek nem látszanak, de azok tartják a fát”.

Témája a kiskőrösi szlovákság múltja és jelene. A program felhívta a gyermekek figyelmét a hagyományokra és azok szellemi, tárgyi értékeire. Segítségével aktívan kapcsolódhattak be a tudatos hagyományápolásba. A tevékenységek során megtapasztalták, hogy múlt és jelen szerves egység, mégha a modernizáció során hajlamos is az ember megfeledkezni arról, hová nyúlnak a gyökerei.

A program tartalma

A program fő célja volt, hogy a honismeret iránt érdeklődő tanulók felfedezzék Kiskőrös helytörténeti és néprajzi emlékeit, és tudatában legyenek lakóhelyük, mikrokörnyezetük történelmi, népművészeti értékeivel.

A projekt vezetője Szkenderovits Lajosné volt. További együttműködők: Lengváriné Bárány Mária és Gmoser György pedagógusok, Maria Jelitó és Tóth Erika szülők. Valamint külső előadóként Filus Erika, a Petőfi Sándor Szülőház és Emlékmúzeum vezetője csatlakozott a programhoz.

A gyerekek – szám szerint – huszonnégyen, a 11-12 éves korosztályból kerültek ki. Valamennyien lelkes, kreatív tanulók, akik nemcsak tudásukat bővítették, hanem a zömében kooperációs, személyiségfejlesztő játékoknak köszönhetően közösséggé is formálódtak. Hiszen a tehetséggondozás nem csak az akadémiai tudás fejlesztését jelenti.

A projekt tartalmazott 30 órás szakköri tevékenységet, műhely munkát, egynapos kirándulást és háromnapos tehetséggondozó, bentlakásos szaktábort. Ezek a lehetőségek több kompetenciaterületen is fejlődést eredményeztek a résztvevőknél. Pozitív irányban változtak a közösségi együttéléshez szükséges magatartási és viselkedési szokásaik. A kézműves foglalkozások során bővült az anyagismeretük, eszközhasználati készségük. Kitartásuk, kommunikációs képességeik, szókincsük, képzelőerejük nőtt, látókörük szélesedett. Tapasztalatot szereztek tervezésből, munkamegosztásból.

A közös és egyéni alkotásokat több helyen is megmutathatták a gyerekek. A viselettörténeti rajzokból, kézműves alkotásokból kiállítást rendeztek. A szakköri tevékenységek során készült használati tárgyak pedig a mindennapokban is büszkén vállalhatóak: edények, agyagtárgyak, rátétmintás szütyők, nemezjátékok, gyöngyékszerek, szövött övek, zsinórok. A szlovák népviselet darabjaiból bemutató előadás készült.

A tábor

A háromnapos tehetséggondozó, bentlakásos szaktáborban felfedezték a gyógynövények mindennapi életben betöltött nélkülözhetetlen szerepét, feldolgozási folyamataikat és hatásukat. Tóth Erika és Maria Jelitó szülők segítségével közösen főzték, sütötték meg az olyan szlovák nemzeti ételeket, mint a heróka, hólabda és sztrapacska. Megismerték az állatgondozás szabályait, feladatait, sőt lovagoltak is. A tábor keretein belül fejezték be a műhelyben megkezdett alkotásokat és a gyakorlati feladatokat. Ez utóbbiakban a táborban jobban el tudtak mélyülni a gyerekek és sikerült igazán élményszerűvé tenni őket. A mozgásos aktivitás se maradt ki a programból: népi játékokkal, focizással is telt az idő.

A kirándulás

Az egynapos kiránduláson a budapesti József Attila Színház János vitéz című interaktív előadását nézték meg a tanulók, így a társművészetekbe is belekóstolhattak. A színdarab előtt a kulisszák mögé is betekinthettek. Megismerték a színpadtechnika lehetőségeit, a súgó szerepét, a művészek színpadi próbáját és a hangosítás mikéntjét.

A tehetséggondozás szerepe a pedagógiában megkérdőjelezhetetlen. A gyerekek a projekt keretein belül megtapasztalhatták, hogy az iskola falain kívül is tanulás az élet, de a kötelezőn felüli feladatokkal az ember gazdagodik. Hogy az elme pallérozása és a kreativitás megélése jellemet és személyiséget épít szinte észrevétlen.

  Fotógaléria:

  Fotók megtekintése (32 db kép)