Az Országgyűlés 2020. november 4-től különleges jogrendet hirdetett ki egész Magyarország területére. De hogyan érinti ez az önkormányzatokat, a képviselőket a döntéshozatalban? Erről adott részletesebb tájékoztatást hírportálunknak dr. Turán Csaba, Kiskőrös Város jegyzője.    

A veszélyhelyzet jogintézményét az Alaptörvény szabályozza, mondta. Különleges jogrendet a Kormány hirdeti ki abban az esetben, ha élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető esemény történik. Jelen esetben a koronavírus világjárvány következtében tette meg ezeket a lépéseket. A veszélyhelyzet egy különleges jogrend, fennállása esetén a Kormány rendeleteket alkothat, amelyekkel bizonyos törvények alkalmazását felfüggesztheti és a törvényektől eltérő szabályokat állapíthat meg, valamint rendkívüli intézkedéseket is hozhat. Mindez azért szükséges, hogy gyorsan tudjon reagálni a járványügyi helyzetre.

Kapcsolódó cikk
Rendkívüli szigorításokról döntött a kormány
Rendkívüli szigorításokról döntött a kormány
A koronavírus második hullámában egyre rosszabb hírek és adatok látnak napvilágot, ezért a kormány a mai napon az alábbi szigorításokról...

– Ez milyen mértékben érinti az önkormányzatnál működő képviselő-testületeket? Miben kell máshogy eljárniuk, mint a megszokottak?

-Hirdetés-

A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény rendelkezései szerint, különleges jogrend esetén az önkormányzat képviselő-testületének feladat- és hatáskörét a polgármester gyakorolja egy személyben. Ez egy igen nagy felelősséggel járó feladat. Ekkor az önkormányzat képviselő-testülete és a bizottságok nem üléseznek. Csak azokat a döntéseket hozza meg a polgármester, melyek nem tűrnek halasztást. Ezek egyrészt az Önkormányzat működéséhez szükségeseket, másrészt olyan döntések, amelyek meghozatalára jogszabály, vagy jogszabályi határidők kötelezik. A polgármester, a szükségesség és az arányosság követelményeinek a figyelembevételével dönt.

Üresek a székek, nincs ülésezés

A képviselő-testület nem hívható össze Kiskőrösön sem, viszont már a tavaszi korlátozásoknál bevezetésre került egy olyan eljárásrend, ahol hasonlóan a képviselő testületi előterjesztésekhez, döntést előkészítő iratok készülnek a polgármesteri döntésekhez. Az előkészítő iratok, amelyek tartalmazzák a döntés tervezetét is minden esetben továbbításra kerülnek az képviselők és bizottsági tagok részére, akiknek meghatározott idő áll rendelkezésükre, hogy írásban, email formájában véleményezzék. Ezt követően, a véleményeket figyelembe véve hozza meg Domonyi László, Kiskőrös Város polgármestere a szükséges döntéseket határozati formában.

Jogosan merül fel a lakosság részéről a kérdés, hogy önkormányzati rendeletet alkothat-e a polgármester, hiszen a képviselő-testület nemcsak határozatot hoz, hanem rendeletet is alkot. A polgármester a fentiekből kifolyólag a rendeletalkotás jogát is megkapta törvény erejénél fogva erre az időszakra, de természetesen csak abban az esetben alkot rendeletet, amennyiben arra feltétlenül szükség van.

Kiskőrös Város lakossága hogyan és hol tájékozódhat a rendkívüli jogrend alatt született polgármesteri döntésekről, rendeletekről?

Kiskőrös Város honlapján, a kiskoros.hu –n megtalálhatók a képviselő-testületi ülések előterjesztései, az ülésről készült jegyzőkönyvek és a döntések is. A polgármesteri döntéseket is itt találják meg. Így aki tájékozódni kíván ez ügyben, megteheti a kiskoros.hu weboldalon, az önkormányzat fül alatt, a rendeletek- határozatok oldalon.

kiskoros.hu/rendeletek-határozatok

Dr. Turán Csaba jegyző hozzátette, hogy november 4-től él a különleges jogrend, hatálya tizenöt napra szólt, de már a lejárta előtt meghosszabbította azt az Országgyűlés további kilencven nappal, 2021. február 08-ig. Egyelőre addig tart a veszélyhelyzet. A jelenlegi jogszabályok alapján, minden rendelet, ami ezzel kapcsolatos február 08-ig van hatályban.

Kapcsolódó cikk
Ma szavaznak a rendkívüli jogrend 90 napra történő meghosszabbításáról
Ma szavaznak a rendkívüli jogrend 90 napra történő meghosszabbításáról
Az Országgyűlés ma rendkívüli ülést tart, amelyen a képviselők a kormány által kihirdetett veszélyhelyzet meghosszabbításáról döntenek. 4140 újabb magyar állampolgárnál...

A járványügyi helyzet alakulása fogja eldönteni azt, hogy hamarabb véget vetnek a különleges jogrendnek, vagy csak február 08-án, esetleg meghosszabbítják azt.