Soltvadkert Város Önkormányzati Adóhatósága tájékoztatást adott ki, miszerint 2021. január 1-től a gépjárműadóval kapcsolatos adóhatósági feladatokat a Nemzeti Adó- és Vámhivatal látja el.

2021. január 1-ét megelőző időszakra eső gépjárműadó ügyekben (2020. december 31-ig terjedő időszak adókötelezettségének megállapítása, ezen időszak adójának beszedése, végrehajtása, erre az időszakra vonatkozó ellenőrzés és szankciók megállapítása) az adóhatósági feladatokat- a gépjárműadóról szóló 1991. évi LXXXII. törvény (Gjt.) 2020. december 31-ig hatályos szövege alapján- továbbra is az illetékes önkormányzat adóhatósága végzi.

-Hirdetés-

Az önkormányzati adóhatóság továbbra is élhet a végrehajtás lehetőségével, vagy akár a gépjármű forgalomból való kivonására vonatkozó kezdeményezés lehetőségével, ha az adótartozás az egy évi adótételt meghaladja, feltéve, hogy a fizetési kötelezettség 2020. december 31-ig keletkezett (az állami adóhatóság a 2021-től keletkező egy évi gépjármű-adótartozás esetén kezdeményezheti a gépjármű forgalomból való kivonását). A befolyó bevétel a központi költségvetést illeti meg.

Általánosságban a gépjármű tulajdonosoknak és üzembentartóknak továbbra sem kell adatbejelentést tenni az adóhatóság felé.

A közúti közlekedési nyilvántartási szerv a jármű nyilvántartásból a január 1-i állapotnak megfelelő adatokat január 20. napjáig közli majd az állami adó- és vámhatósággal.  Ezt követően havonta frissül az adatbázis.

Az önkormányzati adóhatóság 2021. január 15-ig adatot szolgáltat az állami adó- és vámhatóság számára a nála 2020. december 31-én nyilvántartott, 2020. december 31-én hatályos 5.§ a), d), e), és f) pontja szerint adómentes gépjármű forgalmi rendszámáról és a gépjármű üzembentartójának, tulajdonosának azonosító adatairól, valamint a mentesség jogcíméről, így ezekről az adózóknak külön bejelentést nem kell tenniük.

2021. január 1-ét követően az új mentességekről (Gjt.5.§), vagy adókedvezményekről (Gjt.8.§), kizárólag az adózó bejelentéséből értesülhet az állami adóhatóság. Az adózók bejelentési kötelezettsége csak azon esetekben szükséges, amelyekben az állami adó- és vámhatóság nyilvántartásából a mentességre való jogosultság ténye nem állapítható meg.
Ezzel kapcsolatos információk a későbbiekben az állami adó- és vámhatóság hivatalos honlapján lesznek megtekinthetők.

A 2020. december 31-ig fennálló gépjárműadó tartozásokat is az önkormányzati adóhatóság számlájára kell megfizetni.

Soltvadkert Város Önkormányzata Gépjárműadó beszedési számla: 11732181-15724801-08970000

A gépjárműadó nyomtatványokat 2021-től az adópolitikáért felelős miniszter honlapján lehet majd fellelni, megtalálni.

Forrás: Soltvadkert Város Önkormányzata
Kiemelt kép: freepik.com