A Kiskőrösi Óvodák vezetősége minden nevelési év kezdetén átgondoltan, megfontoltan határozza meg a következő év stratégiai teendőit, céltudatosan generálja azokat a folyamatokat, amelyek a szervezet előrehaladását segítik. Vlcskóné Csatlós Erzsébet igazgató mesélt nekünk az elmúlt időszak történéseiről.

Nem lehet elégszer ismételni, hogy a 2020-as év az élet minden területén változásokat hozott. Olyan helyzetbe kerültek családok, különféle gazdasági szektorok, az egészségügy, valamint a köznevelési rendszer, amelyre hosszú- hosszú ideje nem volt példa – kezdte beszámolóját az igazgató.

-Hirdetés-

Mint mondta, erre a helyzetre türelemmel, higgadtan, és nagy odafigyeléssel kellett reagálnia a Kiskőrösi Óvodák minden dolgozójának.  A tavasszal szerzett tapasztalataink hasznosnak bizonyultak és segítették a szeptemberi nevelési év kezdetét.  A járványhelyzet kezelésében az óvodai élet valamennyi szereplője, és a fenntartásunkért felelős önkormányzat óriási erőfeszítéseket tett. A fertőzöttségi mutatóink továbbra is kedvezőek, ami köszönhető a járványügyi protokoll pontos betartásának.

A járványügyi intézkedések hogyan befolyásolták az intézmény működését?

Az világos, hogy egy világjárvány kellős közepén is biztosítanunk kell az óvodáink zavartalan működését, hiszen a gyerekek biztonságra, odafigyelésre vágynak, amihez a kiegyensúlyozott körülményeket biztosítani kell.  Úgy gondolom, hogy egyre inkább meg tanulunk együtt élni a rendkívüli helyzet kihívásaival.

Az idei nevelési év nehézségeiből a gyermekek semmit sem vesznek észre

A harmonikus állapotot, a személyi feltételek tekintetében szakmailag ütőképes, módszertanilag jól képzett, egymással jól kooperáló nevelőközösségek működésével szükséges szavatolni. A nyár végén alkalmazott átszervezések sikeresek voltak, továbbá az új dolgozóink rövid idő alatt beilleszkedtek a közösségbe, és munkájukkal erősítik a Kiskőrösi Óvodák szakmai céljainak való megfelelést.

Milyen fejlesztéseknek sikerült megvalósulnia?

Infrastrukturális fejlődésünk is töretlen. A nyár végén kezdődött és igen rövid idő alatt be is fejeződött, a Thököly Óvoda energetikai felújítása. Az építkezési munkálatok idejére a Thököly Óvoda gyermek és pedagógus csapata átköltözött a Batthyány Óvodába. A „vendégség” zavartalan volt, hiszen mindkét óvoda nagyfokú megértéssel, türelemmel viselte a kialakult helyzetet. A beköltözés előtt, a központi óvoda udvarrendezése is rövid idő alatt megvalósult, hiszen az óvodaudvart alkalmassá kellett tenni plusz 45 kisgyermek számára. Műfüves pályánk a fociszerető gyermekek kedvelt helyszíne lett.

A nevelési év első időszakában olyan beszerzések is meg tudtak valósulni, amelyek a szakmai munka fejlesztése mellett, kényelmi szempontoknak is kedvezni tudtak (pl; színes fénymásoló, fektető ágyak, székek, asztalok, armatúrák cseréje).

A Batthyány óvoda egy KRESZ park kialakítását célzó nyertes pályázattal gazdagodott.

A Kőrisfa óvoda nagy erőkkel épül, a barátságos és a biztonságos óvodai környezet reményeink szerint 2021 szeptemberétől várja új lakóit.

Mik voltak a nevelési év tervei és ehhez képest mit tudott az intézmény megvalósítani?

Az óvodáink az éves munkatervük szerint valósítják meg a tervezett óvodai szintű programokat, eseményeket. Sajnos a járványhelyzet miatt a nagyobb tömegeket megmozgató rendezvények „családiasabb” körülmények között kerültek megrendezésre. Ami kiemelendő, hogy az óvodapedagógusaink, a pedagógiai munkát segítőink minden rendezvényükre lelkesen, szívvel- lélekkel készültek, hiszen a gyermekek érdeke a Kiskőrösi Óvodákban mindenek felett áll.

A hagyományos programok, ünnepek, hogyan zajlottak? 

Össz óvodai szinten áttekintve a jeles napokat, néphagyományokat, ünnepeket, -mint a Népmese napja, Márton nap, Demeter nap, Mikulás, Luca nap, Karácsonyi ünnepség- valamennyi óvoda bensőségesen és színvonalas módon szervezte meg, amit a szülők számára online csatornákon keresztül közvetítettek a pedagógusok.

A szülők szerepét külön kiemelném ebben az időszakban. Úgy hiszem, munkánk sikere, a járvány elleni védekezés minősége nem lett volna ilyen eredményes, a szülők példaértékű hozzáállása, támogatása nélkül.

Nagy sikert aratott mind a 15 csoportban a „Hősképző” program, mely a Vöröskereszt kezdeményezésére Sutus Etelka valósított meg. Továbbá Sutus Etelka jóvoltából több mint 900 kg tartós élelmiszert oszthattunk szét a hátrányos helyzetű családjaink részére. Tehetséggondozó belső műhelyeink is akadálymentesen megvalósultak. A játékos biblia, és a néptánc foglakozásokon, továbbá a Bozsik programban is közel száz gyermek aktívan tevékenykedett.

Kívánom, hogy óvodásaink, családjaink, dolgozóink, és az ő családjuk, barátaink, ismeretlenek és ismerősök a következő évet egészségben, szeretetben, vágyaiknak megfelelően éljék meg.

MEGOSZTÁS