Soltvadkerti Polgármesteri Hivatal állást hirdet anyakönyvvezető munkakör betöltésére.

A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. §. (1) bekezdése alapján pályázatot hirdet a Soltvadkerti Polgármesteri Hivatal Igazgatási és Hatósági Csoport Anyakönyvvezető  munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama:
Határozatlan idejű közszolgálati jogviszony
Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő, heti 40 óra
A munkavégzés helye:
6230. Soltvadkert, Kossuth Lajos utca 6.

A munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök:

 • A 29/2012. (III.7.) Kormányrendelet (Korm rendelet) 1. számú melléklet 25. pont „Anyakönyvi feladatkör”. A feladatkörön belüli tevékenységi körök: A törvényben meghatározottak szerint adatokat rögzít az elektronikus anyakönyvi nyilvántartásan, anyakönyvi okiratot állít ki és teljesíti az adatszolgáltatásokat. Ellátja a papír alapú anyakönyvekkel és névmutatókkal kapcsolatos feladatokat. Közreműködik a házasságkötéseknél.
 • rendelet 1. számú melléklet 14. pontja szerinti „Hatósági feladatkör”. A feladatkörön belüli tevékenységi körök:
 • KCR nyilvántartás vezetése
 • közreműködés a választások lebonyolításában
 • a kereskedelmi és szálláshely szolgáltatással kapcsolatos feladatkörök ellátása
 • Bursa Hungarica ösztöndíjpályázat kezelése
Jogállás, illetmény és juttatások:
 • A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztiviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései, valamint Soltvadkert Város Önkormányzatának a Soltvadkerti Polgármesteri Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők illetményalapjáról és illetménykiegészítéséről szóló 22/2016. (XII.22.) önkormányzati rendelete.
 • Egyéb információ:
 • A cafeteria juttatás összege: évente bruttó 200.000 Ft
 • A közszolgálati jogviszony 6 hónap próbaidő kikötésével jön létre.

Pályázati feltételek:

 • Magyar állampolgárság,
 • Cselekvőképesség,
 • Büntetlen előélet,
 • Középiskolai/gimnáziumi érettségi,
 • Felhasználói szintű MS Office ismeret,
 • Anyakönyvi szakvizsga, vagy nyilatkozat, mely szerint egy éven belül vállalja annak elvégzését.
A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
 • Felsőfokú képesítés
 • Anyakönyvi szakvizsga és anyakönyvi igazgatásban szerzett gyakorlat, az elektronikus anyakönyvi rendszer felhasználói szintű ismerete
 • Közigazgatásban szerzett szakmai tapasztalat

A pályázat részeként benyújtandó iratok és igazolások:

 • 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány
 • Részletes szakmai önéletrajz a 87/2019. (IV. 23.) Kormányrendelet 1. melléklete szerinti tartalommal
 • A képesítést igazoló dokumentumok másolata
A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör legkorábban 2021. március 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2021. január 31.

A pályázatok benyújtásának módja:
 • Postai úton: a pályázatnak a Soltvadkerti Polgármesteri Hivatal címére történő megküldésével (6230. Soltvadkert, Kossuth L. u. 6.).
-Hirdetés-

A borítékon kérjük feltüntetni:” Pályázat anyakönyvvezetői álláshelyre”

vagy:

 • Személyesen: Soltvadkerti Polgármesteri Hivatal (6230. Soltvadkert, Kossuth L. u. 6.) jegyzői titkárságán történő beadással (6. sz. szoba)

vagy:

 • Elektronikus úton: Soltvadkert Város Jegyzője részére a jegyzo@soltvadkert.hu email-címre történő eredetiben szkennelt pdf formátumban.
A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázatokról az előkészítő bizottság által felállított rangsor figyelembevételével a jegyző a polgármester egyetértésével dönt.

A pályázat eredményéről a pályázók legkésőbb az elbírálástól számított 15 napon belül írásban tájékoztatást kapnak.

A pályázat elbírálásának határideje: 2021. február 15.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje: www.soltvadkert.hu

Kiemelt kép: freepik.com