Soltvadkerti Polgármesteri Hivatal állást hirdet műszaki ügyintéző munkakör betöltésére.

Soltvadkerti Polgármesteri Hivatal a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. §. (1) bekezdése alapján pályázatot hirdet a Soltvadkerti Polgármesteri Hivatal Igazgatási és Hatósági Csoport műszaki ügyintéző munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama:
Határozatlan idejű közszolgálati jogviszony
Foglalkoztatás jellege:
Elsődlegesen teljes munkaidő, heti 40 óra, de részmunkaidős, heti 20 órás munkaidő is pályázható
A munkavégzés helye:
6230. Soltvadkert, Kossuth Lajos utca 6.
A munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök:
 • A 29/2012. (III.7.) Kormányrendelet (Korm. rendelet) 1. számú melléklet 32. pont „Település-, terület- és vidékfejlesztési, település-üzemeltetési feladatkör”. A feladatkörön belüli tevékenységi körök:
 • Helyi építési szabályok ismerete és ügyféltájékoztatás,
 • Közreműködés az önkormányzati beruházások tervezésében, beruházások koordinálása, ellenőrzése
 • Telepengedélyezési eljárás
 • Járdaügyek, útépítés
Jogállás, illetmény és juttatások:
 • A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztiviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései, valamint Soltvadkert Város Önkormányzatának a Soltvadkerti Polgármesteri Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők illetményalapjáról és illetménykiegészítéséről szóló 22/2016. (XII.22.) önkormányzati rendelete.
 • Egyéb információ:
 • A cafeteria juttatás összege: évente bruttó 200.000 Ft
 • A közszolgálati jogviszony 6 hónap próbaidő kikötésével jön létre.

Pályázati feltételek:

 • Magyar állampolgárság,
 • Cselekvőképesség,
 • Büntetlen előélet,
 • Középiskolai/gimnáziumi érettségi,
 • Felhasználói szintű MS Office ismeret,
A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
 • műszaki középiskolai végzettség, vagy középiskolai végzettség és műszaki, agrár, kertészeti, közgazdasági, környezetgazdálkodási szakképesítés
 • Felsőoktatásban szerzett építész-, építő-, kertészmérnök szakmacsoportokba tartozó szakképzettség, vagy felsőfokú képzettségi és környezetvédelmi, vízügyi, település-fejlesztési, vidékfejlesztési, közlekedési felsőfokú szakképesítés
 • Közigazgatásban szerzett szakmai tapasztalat
A pályázat részeként benyújtandó iratok és igazolások:
 • 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány
 • Részletes szakmai önéletrajz a 87/2019. (IV. 23.) Kormányrendelet 1. melléklete szerinti tartalommal
 • A képesítést igazoló dokumentumok másolata

A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör legkorábban 2021. március 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2021. január 31.

A pályázatok benyújtásának módja:
 • Postai úton: a pályázatnak a Soltvadkerti Polgármesteri Hivatal címére történő megküldésével (6230. Soltvadkert, Kossuth L. u. 6.).
-Hirdetés-

A borítékon kérjük feltüntetni:” Pályázat műszaki ügyintézői álláshelyre”

vagy:

 • Személyesen: Soltvadkerti Polgármesteri Hivatal (6230. Soltvadkert, Kossuth L. u. 6.) jegyzői titkárságán történő beadással (6. sz. szoba)

vagy:

 • Elektronikus úton: Soltvadkert Város Jegyzője részére a jegyzo@soltvadkert.hu email-címre történő eredetiben szkennelt pdf formátumban.
A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázatokról az előkészítő bizottság által felállított rangsor figyelembevételével a jegyző a polgármester egyetértésével dönt.

A pályázat eredményéről a pályázók legkésőbb az elbírálástól számított 15 napon belül írásban tájékoztatást kapnak.

A pályázat elbírálásának határideje: 2021. február 15.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje: www.soltvadkert.hu

 Kiemelt kép: freepik.com