Ebben az évben sem tudnak a város képviselői lakossági fórumokon beszámolni az elmúlt év önkormányzati munkájáról, az elért eredményekről, fejlesztésekről és a jövő terveiről. Ezért a következő hetekben a televízió képernyőjén szeretnének a városvezetők az elmúlt év elvégzett feladatairól számot adni.

Pohankovics Andrásnak, az 1-es számú választókerület képviselőjének a beszámolóját a Kiskőrös TV-n (Tarr 249-es csatornáján) követhetik figyelemmel.

Milyen beruházások valósultak meg a körzetben?

Rengeteg fejlesztés volt a körzetemben: ilyen például az Árpád utca 8. épületének a felújítása, ami már be is fejeződött: ott találhatóak az Egészségfejlesztési Irodánk, a szociális intézményeinknek az irodái, illetve egyéb szolgáltató, fogorvos és egyéb helyiségek kapnak helyet. Ez egy nagy fejlesztés volt a körzetünkben.

-Hirdetés-

Ugyanígy meg kell említenem a Liget utcai társasházakat, amelyeknek az elején a bejárókat rendbe tettük, valamint parkolókat tudtunk kialakítani. Itt nagyon komoly tervünk az, hogy az Árpád és Liget utcák sarkán lévő zöldövezetet szeretnénk rendbe tenni. A pandémia, mint sok minden mást, ezt is egy picit megakasztotta. Amivel kezdeni fogunk, az a körülbelül 60 db parkolónak a megépítése, kialakítása.

Ugyanígy meg kell említenem a Martini utcai játszótérnek a kibővítését, rekonstrukcióját, az új játékszereknek, a játékeszközöknek az installálását. A tavalyi évben sikerült ezeket megvalósítanunk, pályázatot is nyertünk rá, illetve elég nagy önerőt társított hozzá az önkormányzat. Domonyi László polgármester jóvoltából sikerült ezekbe az eszközökbe és ezeknek az installálásába önerőt fektetni.

Kibővült a Martini utcai játszótér is ( A kép ősszel készült. )

További kérdésként merült fel az idei évben az evangélikus templom melletti játszótérnek a bővítése is, amit lassan befejezünk. Azt látni kell, hogy nem csak a 0-6 éves korig használják a gyermekek – ami ildomos lenne – hanem sokszor a kicsit idősebb fiatalok is előszeretettel ülnek a hintákban, vagy gondolják, hogy nekik csúszdázni kell.

Ez a tevékenység azonban nincs jó hatással a játszótérre. Sajnos ez a karbantartást teszi időről időre aktuálissá, hiszen eltörnek ezek a játékeszközök.

A Klapka utcában merült fel a forgalomcsillapításnak az igénye az előző lakossági fórumokon. Kihelyezésre került két 40-es tábla is az út két szakaszára is. Továbbá a 20 tonnánál nehezebb teherautókat kitiltottuk. Ezzel együtt sokszor találkozom arra nagy, nyerges 40 tonnás szerelvényekkel. Részsikereket értünk el, ha szabad így mondanom, a Klapka utca forgalmát illetően. Sokan a jelenlegi háromlámpás belvárosi áthaladás helyett használják a Klapka utcát surranó pályának. Nem helyes ez, de még gondolkodunk, hogy hogyan lehetne valamilyen módon a forgalmat csillapítani.

Ugyanez vonatkozik az Árpád utcára is. Elkészültek a kiemelt gyalogátkelőhelyek mind a gimnáziumnál, mind a “Profi” előtt. Ezzel együtt néha ott is egy-egy nyerges kamion megjelenik és megy át, de ugyanígy a posta előtt, ahol a forgalomcsillapítást megtettük, oda is be-bekanyarodnak a 3,5 tonnás korlátozás ellenére a nagy teherautók.

Milyen folyamatban lévő beruházások vannak, amelyek jelenleg is folynak, vagy ahol történtek előrelépések?

Az Árpád utcai bölcsődénknek a bővítését tervezzük. Két csoportszobával fogjuk kibővíteni: Hála Istennek sok a fiatal a városunkban, sok kisgyermek születik, nagyon örülünk annak, hogy ez egy valós szülői igény.

Minden évben körülbelül 25-30 kisgyermek van a várólistán, akiknek a bölcsődei ellátását meg kell oldanunk.

A másik nagy vállalásunk, amiben csak részint vagyunk érintettek, az a Wattay középiskola melletti sportcsarnoknak a megépítése.Jelenleg a terveknek egyfajta átdolgozása zajlik. Itt szeretném megköszönni Font Sándor képviselő úrnak is a közreműködését, aki közbenjárt Palkovics miniszter úrnál, illetve a felelős államtitkár asszonynál, hogy amennyiben még többletforrás szükséges, akkor ezt hozzátegye. Továbbá Domonyi László polgármester úr is jelezte, hogy ha föl kell majd öltöztetni és be kell rendeznünk ezt a sportcsarnokot, akkor ebben az önkormányzat közre fog működni.

Folyamatban vannak a városi terek rekonstrukciói. Itt most konkrétan a faültetési programra gondolok, mivel ez az utóbbi időszakban igen nagy hullámokat kavart. A faaültetéseket minden esetben megelőzi a veszélyesnek ítélt, vagy beteg fáknak a kivágása.  Kiskunfélegyházáról kértem szakmai segítséget, és emellett Ba Irénkével, az Ültess Fát Mozgalom szakmai vezetőjével és Schäffer Tamással, a Kőrösszolg Nonprofit Kft. ügyvezetőjével (aki a kiskőrösi fáknak a gondozásáért felelős önkormányzati cégnek a vezetője) is folyamatosan konzultálunk. A Liget utcában elindult egy új fásítási program, ami miatt a korábbiakban nagyon szép platánfasort éppen a napokban vágják ki a szakemberek.

Ott viszont a csapadékvíz elvezetés, a járdáknak, a házaknak és az aszfaltútnak a tönkremenetele indokolta azt, hogy azt a fasort meg kell újítanunk. Én magam nagyon szerettem volna még, hogyha maradhatnak azok a fák, de meggyőztek a szakemberek arról, hogy szükséges megújítani azt.  

Ehhez kapcsolódóan ígéretet kaptunk polgármester úrtól, hogy a járdát mielőbb fel fogják újítani. Jelenleg a közös képviselőkkel zajlik egyeztetés arról, hogy milyen típusú fákat ültessünk oda.

A következő lakossági fórumot tartó képviselő, Ungvári Ferenc lesz a Kiskőrös TV-ben.