Közel 500 nm2-en kapott helyet a Magyarországi Baptista Egyház Filadelfia Integrált Szociális Intézmény Humán Szolgáltató Központja (MBE Filadelfia ISZI Humán Szolgáltató Központ) mely Kiskőrösön, a Kossuth Lajos u. 30 számában működik. Az épület külső homlokzatán bár nem látszik, de már az udvar és az épület belső terei megújulva, és az igényeknek kialakítva várták, hogy benépesüljön. Az irodák mellett ugyanis az idősek és a fogyatékossággal élő személyek nappali ellátása itt történik. Erről Radva Ildikó, az intézmény alapszolgáltatás vezetője mesélt hírportálunknak.

Radva Ildikó, az intézmény alapszolgáltatás vezetője
Pontosan mikortól, és milyen szolgáltatásokkal működik a MBE Filadelfia ISZI?

2006-ban kezdtünk szakosított ellátáson (idősek otthona) kívül alapellátást is nyújtani, ami első lépésben a tanyagondnoki szolgálat volt.
Ezt követően 2008-ban a Pszichiátriai-és szenvedélybetegek közösségi ellátásával bővültünk.
2010 decemberében nyitottuk meg a fogyatékossággal élő személyek nappali ellátását.
2011-ben Kiskőrös Város Önkormányzatától a Filadelfia Intézmény az összes alapszolgáltatási feladat ellátását átvette. Ide tartozott akkor a házi segítségnyújtás, a szociális étkeztetés, az idősek nappali ellátása. Ettől kezdve két telephelyen működtek ezek a szolgáltatások. A régi Humán Szolgáltató Központnál, ami a Kossuth Lajos u. 27. volt (itt már a Hagyományok Háza működik), és a Szűcs József utcában. Régi vágyunk volt, hogy egy helyre kerüljön a két telephelyünk, hiszen mind fizikailag, mind szakmailag könnyebb egy helyről irányítani 6 szolgáltatást.
2012-ben utolsónak a támogató szolgáltatást indítottuk.
2020. január 1-től a közösségi ellátásokat, a Pszichiátriai-és szenvedélybetegek ellátását a Sorsfordító Szolgáltató Központ végzi.
Én 2019. április 1-e óta látom el az alapszolgáltatás vezetői feladatot. Az elmúlt egy év, a koronavírus járvány miatti lezárások, bezárások időszaka alatt volt lehetőségünk arra, hogy felkészüljünk fizikailag és szakmailag is a költözésre, pontosabban összeköltözésre.

Magyarországi Baptista Egyház Filadelfia Integrált Szociális Intézmény Humán Szolgáltató Központja- Kiskőrös, Kossuth Lajos u. 30.
Mióta működnek ebben az épületben? Pontosan mi található meg itt?
-Hirdetés-

2021. július 1-e óta működnek az alapszolgáltatások egy telephelyen. Az irodák mellett, ahol az ügyfélfogadás is történik, az idősek nappali ellátása, és a fogyatékossággal élő személyek nappali ellátása történik. Ez a gyakorlatban úgy valósul meg, hogy az épület első felében vannak az idősek, és a folyosón egy üvegajtóval leválasztott másik területen vannak a fogyatékossággal élő fiatal felnőttek. Így mindkét ellátási típusnak megvan a privát szférája, foglalkoztatói, külön mosdói. Egy nagy közös ebédlőnk van, ahol felváltva, több turnusban a tálaló konyháról történik az étkeztetés.

Hogy telnek az ide járó idősek napjai itt az intézményben? Mit csinálnak napközben, hány fő veszi igénybe ezt a szolgáltatást?

Az idősek nappali ellátása 30 fővel működik, akikkel 3 gondozó foglalkozik. Az idejárókat intézményi gépjárművel szállítjuk be minden reggel, illetve délután haza, amit térítés mentesen biztosítunk az igénybe vevőknek. A beérkezés után közösen megreggeliznek, ami szintén térítés mentes. Utána következnek a délelőtti foglalkozások. Ezek elég sokrétűek, kiterjednek mindenki igényére. Igyekszünk úgy szervezni a foglalkozásokat, hogy mindenki megtalálja a magának megfelelőt. Nagyon szeretnek például kártyázni az idősek. Nem telik el úgy nap, hogy ne kerüljön elő a kártyapakli. Ezen felül vannak nagy csoportos foglalkozások. Hétfőnként mindig egy hétindító beszélgetéssel kezdik a hetet, ahol mindenki beszámolhat a hétvégén történt eseményekről. Ki mit csinált, találkoztak-e a rokonaikkal, családdal, barátokkal. Rendszeresen van mozgásfejlesztés, énekóra, kreatív foglalkozások. Istentiszteletet hetente tartunk, melyet leginkább az evangélikus egyház lelkészei tartanak. Természetesen a születésnapokat, névnapokat, nagyobb ünnepeket mi is megtartjuk. Továbbá különböző kognitív készséget fejlesztő gyakorlatok, játékok vannak. Nagyon szeretik a szójátékokat, rejtvényeket, régi énekeket és zenéket, előadásokat hallgatni. Mindezzel igyekszünk az idősödéssel gyakran együtt járó leépülés folyamatát lassítani. A Kiskőrösi Egészségfejlesztési Iroda munkatársai is rendszeresen tartanak előadásokat, mozgásfejlesztő órákat. Az ebédet követően, kis pihenés után történik az idősek hazaszállítása.

Szeretnek ide járni, hiszen egy nagyon családias közösség alakult ki, akik összetartanak. Van, aki elmondta közülük, hogy milyen nehezen indult el ide, de most már nem is tudja elképzelni, hogy ne jöjjön, úgy szeret itt lenni. Ezek szívet melengető, pozitív visszajelzések a számunkra, a munkánkra, tevékenységünkre. Az ide járó idősek többsége egyedül él, a családtagok sem tudják minden nap meglátogatni őket. Magányosak otthon, társaságra, és történésekre vágynak.
Az újonnan csatlakozókat mindig nagyon szívesen látják az ide járók. Felkarolják egymást, hiszen valahol sorstársakról van szó, gyakran ugyan azokkal a mindennapi gondokkal, élethelyzetekkel küzdenek meg.

Hány fogyatékossággal élő személy veszi igénybe a nappali szolgáltatást? Nekik hogyan telnek itt a napjaik? 

A fogyatékossággal élő nappali ellátásunk 24 fővel működik, és 4 gondozó van, aki velük foglalkozik. A nappali ellátásba több településről érkeznek a gondozottaink (Kiskőrös, Kecel, Soltvadkert, Páhi, Izsák, Akasztó). A támogató szolgálat két kisbuszával hozzák be őket reggel, és délután haza. Van, akit a szülei hoznak be, de önállóan, tömegközlekedéssel is járnak. A reggeli után, délelőtt legtöbbször kiscsoportos foglalkozások vannak, ahol odafigyelünk arra, hogy a képességüknek, fogyatékosságuk mértékének megfelelően azonos szintűek kerüljenek egy csoportba. Így ennek megfelelően fejleszthetőek ellátottaink. Törekszünk arra, hogy minden nap sikerélményekkel térhessenek haza. Emellett nagyon szeretik, és igénylik is a közös, nagy csoportos foglalkozásokat is. Hétindító beszélgetéssel indul mindig a hétfő. Nagy élmény számukra, mikor elmondhatják, és meghallgathatják, hogy kivel mi történt a hétvégén. Sokan még az intézményen kívül is tartják egymással a kapcsolatot, igazi barátságok szövődtek. Nagyon szeretik a fiatalok az intézményen kívüli programokat is. Legyen az kirándulás, vagy egy kiállítás megtekintése a Művelődési Házban, vagy egy séta a városban.

Hasonló képen az idős nappali ellátottainkhoz, ők is egy családdá kovácsolódtak össze. Nagyon szeretik egymást, a közösséget, fontosak egymásnak. Ennek a típusú nappali ellátásnak a működése nagyon sok családnak hatalmas segítség. Többen csak így tudnak munkát vállalni, hogy gyermekük napközbeni ellátása, felügyelete, foglalkoztatása megoldott, hiszen az ide járó fiataloknak gyakran 24 órás, folyamatos felügyelet szükséges.
Az iskolai szünidőkben több kiskorú/fiatalkorú, még a speciális iskolába járó diák is jár a napközibe. Későbbiekben várjuk őket is a nappali intézménybe, ahol már egy ismerős közegbe tudnak csatlakozni.

Két teljesen más korosztály, és más ellátást igénylő csoport jár ide napközben. Milyen a viszonyuk egymással?

A két csoport, két generáció, különböző igényekkel, szükségletekkel. A két ellátási típusnak az egy fedél alatt történő működtetésétől egy kicsit féltünk az elején. Voltak bennünk kérdések és kételyek. De nagyon kellemesen csalódtunk. Az előnye az egy helyre való költözésnek a már említetteken kívül továbbá még az lett, hogy ez a két csoport megismerhette, szeretik, és segítik egymást. Egy-egy ünnep megtartását együtt tervezzük, ahol műsorral is készülhetnek egymásnak. Csodálatos látni, amikor elfogadják, segítik egymást, érdeklődve, barátsággal beszélgetnek.  

Sokszor akkor értjük meg, hogy mit jelent valami, ha nincs. A koronavírus időszakában, a bezárások és szigorítások döbbentettek rá sok mindenkit erre, a hozzánk járó napközisek közül is, legyen az idős vagy fogyatékossággal élő személy. Ezt az időszakot megélve talán még jobban ragaszkodnak, értékelik az intézmény adta lehetőségeket. A találkozásokat és a közösen megélt pillanatokat.

Az épület belső részét nagyon szépen, és komfortosan újították fel. Minden feltétel megvan ahhoz, hogy a dolgozók és az ellátottak is jól érezzék magukat. Radva Ildikó hozzátette, hogy hálás azért, hogy a munkatársak jó szívvel, lelkesedéssel és örömmel végzik a munkájukat. Így már minden feltétel adott a csodálatos mindennapok megteremtéséhez.
A tanyagondnoki szolgálat mely területekre terjed ki?

A tanyagondnoki szolgálatban 2 tanyagondnok dolgozik. Az egyik fő Cebe és Feketehalom, a másik pedig Agárhalom, Ökördi területén.

Kik és milyen módon vehetik igénybe a szociális étkeztetést?

A szociális étkeztetésben 197 adag étel biztosítására van engedélyünk, de gyakorlatban ettől kevesebben veszik igénybe ezt a szolgáltatást. Napi szinten is változik, hiszen nem minden nap kér mindenki ebédet. Van, aki csak minden másnap, vagy pár hét, esetleg hónap szünetet tartva, vagy csak szezonálisan. Nagyjából 150-170 között mozog a tőlünk igénybe vett ebédek száma.
A tanyagondnokok részt vesznek az ételhordók kiszállításában a tanyák, és a város területén. A városban ezen kívül még egy intézményi jármű hord ki ebédet.
Háromféle képen biztosítunk étkeztetést:

  • kiszállítással
  • helyben fogyasztással
  • elvitellel.

A házi segítségnyújtás miben könnyíti meg az idősek mindennapjait?

A házi segítségnyújtás szolgáltatásunkat 6 fő dolgozóval látjuk el. Jelenleg 36 ellátottunk van. A gondozók általában napi 1 órát töltenek az ellátottainknál. Szükségleteknek megfelelően igyekszünk mindenben segíteni. Főként gondozási tevékenységekben segítünk, de a bevásárlás, gyógyszerek kiváltása, orvossal való kapcsolattartás, személyes ügyek intézése is ide tartozik. Sok esetben az idősek gyermekei távol élnek Kiskőröstől, és így a gondozók azok, akik napi fizikai kapcsolatban vannak az idősekkel. Nagy megnyugvást jelent ez a családtagok számára, hiszen minden nap valaki ajtót nyit a szüleikre, gondoskodik róluk.

Miben más a Támogató szolgálat által nyújtott személyi segítés?

A támogató szolgálat által nyújtott személyi segítés abban különbözik a házi segítségnyújtástól, hogy itt kifejezetten a fogyatékossággal élő személyeknek nyújtunk segítséget az otthonukban, otthoni gondozásukban. Illetve ide tartozik még a személyi szállításuk is a napközibe, és a speciális iskolába, ahogy már említettem. Illetve szükség esetén segítünk a közszolgáltatások igénybevételében is.

Radva Ildikó hangsúlyozta, hogy bátran kérjenek segítséget az érintettek, vagy azok hozzátartozói. Éljenek a Humán Szolgáltató Központ adta lehetőségekkel, szolgáltatásokkal, hiszen ők épp ezért vannak jelen. Az időseknek, vagy a fogyatékossággal élőknek, és a hozzátartozóiknak is nagy könnyebbséget, segítséget jelenthet.

A Magyarországi Baptista Egyház Filadelfia Integrált Szociális Intézmény Humán Szolgáltató Központ egyik irodája
A szolgáltatások igénybevételéről részletes információ a radva.ildiko@baptist.hu e-mail címen, vagy személyesen Kiskőrösön, a Kossuth Lajos u. 30-ban működő Humán Szolgáltató Központban, és telefonon, az 78/513-514 / 734 vagy a +3620/311-0702 számon kérhető.

  Fotógaléria:

  Fotók megtekintése (47 db kép)