Nagyon sok járda épült az elmúlt 15 évben Kiskőrösön, amelyek jó minőségű, jó alapokkal ellátott felületek. Azonban egyre többször tapasztalható, hogy a régi járdák állapota erőteljesen leromlott. A városvezetés lépéseket tesz:  felméri a település járdaállományát és javítják a hibákat.

Domonyi László, Kiskőrös város polgármestere elmondta, hogy az idén feszes költségvetés ellenére több olyan munkát is el fog végezni az önkormányzat, melyek a lakosság komfortérzetét tovább javítják. Ilyen a járdák állapota is. A városvezetés terve alapján a 2022-es járdaprogram leginkább a meglévő járdák rossz szakaszainak a felújításáról fog szólni.

-Hirdetés-

A polgármester arról tájékoztatott, hogy a problémák kiderítésének érdekében az önkormányzat a meglévő járdákat pontosan felméri, amelynek eredményeit bevezetik az elmúlt évben vásárolt és nagyon hatékonyan alkalmazható térinformatikai rendszerbe.

Domonyi László: „A 2022-es járdaprogram leginkább a meglévő járdák rossz szakaszainak a felújításáról fog szólni.”

Kifejtette, hogy az Önkormányzat 2017. évben csatlakozott a Digitális Magyarország kormányzati tervhez a megalkotott Smart City Stratégia és Fejlesztési Tervével. A kezdeményezés az Európai Unió EU20-20-20 célkitűzéséből indult, melynek hosszútávú célja az energiafelhasználás hatékonyságának növelése, a fenntartható fejlődés biztosítása. Az energiafelhasználás a közlekedés és az infrastruktúra területén a legjelentősebb. A dinamikus változás alapja a városokból indul ki. A Smart City Stratégia alapját képezi a térinformatikai rendszer, melynek használatával egyidőben térben, rendszerekbe gyűjtve megjeleníthető a város területére, a mindennapi életvitelt is meghatározó, befolyásoló adathalmaz.

A rendszer jelenleg tartalmazza a város közműhálózatát, a várostervezéshez, fejlesztéshez nélkülözhetetlen rendezési tervet, az önkormányzati tulajdonban lévő ingatlanok jellemző adatait. A településgazdálkodással, üzemeltetéssel összefüggő feladatok hatékonyabb ellátását teszik lehetővé a városgazda modulok, melyek egy-egy részterület sajátos adatait tartalmazzák, jelen esetben a járda területi elhelyezkedését, szélességét, hosszát, anyagát, a hiba javítás helyszínét. A városgazda modulok rendszerbe történő beépítését folyamatosan bővíti az önkormányzat.