Írta: vira

Györk Ernőné Marosi Ildikó Szabadszálláson született 1955. december 21-én. Egyedüli gyermekként nőtt fel, édesanyja a nagyszülők segítségével gondoskodott neveltetéséről. Feketehalomban éltek, földműveléssel foglalkoztak. A családból hozta magával a szlovák nemzetiség iránti tiszteletét, szeretetét, hiszen nagyszüleitől hallotta az első szlovák szavakat, tőlük tanulta a finom szlovák ételek készítését. Férjével két fiúgyermeket neveltek fel, ma már két unoka nagymamája is.

-Hirdetés-

Általános iskolai tanulmányait a helyi Petőfi Sándor Általános Iskolában végezte, a kiskőrösi Petőfi gimnáziumban leérettségizett, majd képesítés nélküli óvónőként a KTSZ óvodában kezdett el dolgozni.

1977-ben levelező tagozaton szerzett diplomát a Kecskeméti Óvónőképző Intézetben. Munkája mellett Szarvason felsőfokú végzettséget szerzett szlovák nyelvből is.

Óvodapedagógusi munkáját magas fokon, nagy szakmai tudással, kötelességtudóan végezte. Képesítésével játékos módon, mondókákkal, versekkel, énekekkel színezve a szlovák nyelvet is oktatta a gyermekeknek.  A leginkább fogékony életkorban igyekezett a megőrzött hagyományokat átadni a kicsinyeknek.

Rengeteg sikeres pályázatot írt, az elnyert támogatásokkal is bővítette eszköztárát az eredményes oktató-nevelő munka érdekében. 25 évig volt a Szűcsi tagóvoda vezetője.

Mindeközben bekapcsolódott a kiskőrösi szlovákság életébe is. Résztvevője és segítője volt a rendezvényeknek, programoknak. Megismerte a Magyarországi Szlovákok Szövetségének vezetőit, jó kapcsolatot alakított ki velük, melyeket a mai napig ápol.

Kapcsolódó cikk
Györk Ernőné: „A gyerek a hagyományok továbbörökítésének alfája és omegája”
Györk Ernőné: „A gyerek a hagyományok továbbörökítésének alfája és omegája”
Az év végéhez közeledve mindannyian számot vetünk az elmúlt esztendő történéseiről. Ahogy egyéni életünket átgondoljuk, úgy a szűkebb környezetünk problémái,...

A város közéleti tevékenységéből is kivette részét, 1988-2002 között önkormányzati képviselő, majd a Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat tagja volt több cikluson keresztül. A legutóbbi választás óta a szervezet elnöke. A város életének mindenkor aktív résztvevője közösségével együtt. A szlovákság gyermekkora óta szívügye, felnőttként, vezetőként, aktív munkaéveiben, de nyugdíjasként is sokat tesz a hagyományok és a nyelvkultúra megőrzéséért, továbbörökítéséért. Különösen nagy hangsúlyt fektet a fiatal nemzedék szlovák programokba való bevonására, a nemzetiségi önkormányzat vezetőségével nyári táborokat szerveznek, jelen vannak programjaikkal az óvodákban, iskolákban is. Kiemelkedően együttműködő, baráti kapcsolatot tart fenn a városban működő más egyesületekkel, szervezetekkel, csoportokkal, valamint a magyarországi, szintén szlovák települések nemzetiségi önkormányzataival.

Nyugdíjba vonulásakor Pedagógus Szolgálati Emlékérmet vett át 2014-ben, Kiskőrös Város Önkormányzata 2003-ban „Kiskőrös Város Ifjúságának Oktatásáért és Neveléséért”-díjjal ismerte el kiemelkedő és példamutató tevékenységét.

Kapcsolódó cikk
Önkormányzati elismeréseket adtak át Kiskőrösön
Önkormányzati elismeréseket adtak át Kiskőrösön
Kiskőrös Város legnagyobb ünnepe március 15-e. Ennek tiszteletére az ünnepi események közé tartozott az idei önkormányzati elismerések átadása. Az elismerések...

Forrás: Kiskőrös Város Önkormányzata
Kiemelt kép: Kiskőrös Város Önkormányzata / Erdei Mihály 

MEGOSZTÁS