Soltvadkert Város Önkormányzata képviselő-testülete legutóbbi ülését március 30-án tartotta a polgármesteri hivatal dísztermében. A település vezetői kilenc napirendi pont mellett több olyan kérdésről is beszéltek, amelyek a várost érintik.

A napirendek előtti felszólalások során tájékoztató hangzott el dr. Viszkók Zoltán jegyző részéről az április 3-án megtartandó országgyűlési választásokkal kapcsolatosan. Ennek során beszélt arról, hogy a soltvadkerti lakosok, hol adhatják le a voksaikat a szavazókörökben, valamint felhívta minden választópolgár figyelmét arra, hogy személyes okmányait vigyék magukkal.

-Hirdetés-

Megemlítette, hogy az önkormányzathoz több észrevétel érkezett a Bajcsy Zs. utcai kerékpárúttal kapcsolatban. A lakosok hiányolták, hogy a kerékpárút ezen szakaszán nincsenek útburkolati jelek, ami miatt balesetveszélyes helyzetek alakulhatnak ki. Az észrevételeket meghallgatva a gyalogos és a kerékpáros forgalom elválasztása érdekében a tervezők azt a lehetőséget javasolták az önkormányzatnak, hogy 25-30 méterenként gyalogos, valamint kerékpáros piktogrammokat helyeznek el. Az elképzelés szerint a közút felé eső részen jelzik majd a kerékpáros forgalmat, a házakhoz közelebbi területeken pedig a gyalogos közlekedést. Mindezek mellett lehetőség van arra is, hogy a kapubejáróknál szaggatott vonallal jelezzék a gyalogos és a kerékpáros közlekedés elválasztását, de a jogszabály szerint ez a szaggatott vonal nem lehet folyamatos a teljes útszakaszon. Elhangzott, hogy az útburkolati jelek felfestése hamarosan megtörténik a Bajcsy Zs. utcában.

Tájékoztató hangzott el arról is, hogy március 28-tól április 4-ig a hulladékgazdálkodási feladatokat ellátó cég részéről üveghulladékgyűjtési kampányt szerveznek a soltvadkerti piactéren. Kihelyezésre került ide 8 szelektív hulladéktároló, amelyben várják korlátozás nélkül az üveg hulladék elhelyezését. Az ebből befolyt összeggel az említett cég a koronavírus járvány alatt nehéz helyzetbe került családokat és gyermekeket kívánja támogatni. Az előzetes tervek szerint a Soltvadkert Városért Közalapítvány közreműködésével majd 900 ezer forintot szánnak ilyen jótékony célra.

Ehhez kapcsolódóan említették meg, hogy a lakosság a hulladékszolgáltatótól évente két alkalommal lomtalanítást is kérhet.

A Kiss Ernő és a Szőlő utcák vonatkozásában elhangzott, hogy nagyon leterheltek a járműforgalom tekintetében a tavasztól-őszig terjedő időszakban. Ekkor az ott található cukrászdát sokan látogatják, és a Vadkerti-tavat is többen ezen az útszakaszokon közelítik meg. Felmerült, hogy gyakran gyorshajtással szembesülnek az ott élő lakosok, mely problémát jelezte az önkormányzat a rendőségnek és a későbbiekben sebességmérésre lehet majd itt számítani, valamint figyelemfelhívó táblákat helyeznek el a két utcában.

Felmerült, hogy Selymesen lenne igény a lakosság gázellátásának kiépítésére, melyre az önkormányzatnak nincs ráhatása és ez a gázszolgáltató üzleti tervei szerint valósulhat meg. A szennyvízcsatorna kiépítésére is lenne igénye a selymesieknek, mely korábban a szennyvízteleptől való nagy távolság, és a rendszerre való kevés rákötés miatt nem valósult meg. Most az önkormányzat ennek tekintetében olyan rendszer kialakításán gondolkodik, ami helyben tisztítaná meg a szennyvizet és a tisztított vizet egy szikkasztóba engednék. Erre pályázatot sajnos a település nem tud jelenleg beadni, de keresik a támogatási lehetőségeket a probléma megoldására.
Szintén Selymessel kapcsolatos, hogy járdaépítésre is lenn igény, amelynek pontos kidolgozása után a lakossággal fele-fele arányban vállalná a költségeket az önkormányzat.

A Bugyi dűlő közvilágításának kiépítésére az önkormányzatnak 5 millió forint elkülönített pénzösszege van, mely keretet szükség esetén kipótolnak. A tervek szerint ezen a szakaszon, valamint a Vadkerti-tóra kivezető út és a kemping közötti, mintegy 600 méteres kerékpárút mentén is napelemes, akkumulátoros megoldású fénytesteket helyeznének el.

Felvetődött, hogy a Perla bevásárlóközpontban a Lidl nyitna üzletet. Ezzel kapcsolatban Temerini Ferenc polgármester elmondta, hogy egy magáncég saját beruházásról van szó, amiről annyit tudni, hogy 25 évre adta át bérleményként az egyik cég a másiknak a helyiségeket. Elhangzott, hogy az üzlet megnyitására semmilyen befolyása nincs az önkormányzatnak, és a jelenlegi információk szerint a bevásárló központ átalakítása a kiviteli tervek elkészítésének folyamatában van. 

Beszéltek a város vezetői arról is, hogy a Vadkerti-tó mellett termálfürdő épülne. Itt az információk szerint egy magántulajdonban lévő telket, és azon a területen lévő termálvizes, valamint egy hidegvizes kutat megvásárolt egy cég. Több évtizednyi fejlesztés nélküli időszakot követően egy kecskeméti tulajdonosa lett ennek a területnek. Annyit tudni, hogy a befektető rendezvényterem, apartmanok és ehhez kapcsolódó „vizes szolgáltatások” kialakításában gondolkodik.

A Vadkerti-tónál előforduló tűzesetek miatt hangzott el javaslatként, hogy az erdőrészek és a nádas között egy 10-12 méter széles mulcsozott részt kellene kialakítani és tartósan ezzel meg lehetne védeni az ott található fákat a tűz okozta károktól.

Az orosz-ukrán háborúval kapcsolatosan elhangzott, hogy az önkormányzat a menekültek megsegítésére gyűjtést szervezett és a tartós élelmiszereket, ágyneműt, valamint takarókat a tűzoltószertárban tudják átadni a lakosok. Az önkormányzat koordinálásával vagy szerepvállalásával nincs menekült a városban, azonban a Vadkerti-tónál a zuglói önkormányzat ifjúsági táborába első körben 13, majd további 8 menekült érkezett. Ezen személyeket a zuglói önkormányzat helyezte el a táborban, mintegy kéthetes időtartamra, akik ellátásában a soltvadkerti civilek is segítettek. A menekültek a helyszínről elszállításra kerültek, és jelenleg nincs a városban ilyen személy.

A napirendi pontok tárgyalása során beszámoló hangzott el a Gyöngyház Kulturális Központ és Könyvtár 2021. évi tevékenységéről. Ebben szerepelt, hogy az intézmény a feladatokat 11 főállású, és egy megbízási díjjal, havi 20 órában foglalkoztatott munkatárs alkalmazásával látja el. Rendszeresen próbálnak élni a pályázati lehetőségekkel és programjaikkal a legszélesebb körben próbálják megszólítani a lakosságot.

A közterület-felügyelet 2021. évi feladatairól szóló beszámolóból kiderült, hogy igen gyakori volt a lakosság részéről történő bejelentés akár szóban, akár írásban szomszédos viták ügyében. Legtöbb esetben a szomszédos telekingatlanra átnyúló fák, bokrok ágai, csapadékvíz szomszédos ingatlanra vezetése, ebtartási problémák, zajos tevékenység és a nem megfelelő tüzelőanyaggal történő fűtés miatt keresték meg a közterület-felügyeletet.

Az illegális hulladéklerakások ügyében az elmúlt évben két rendőrségi feljelentés történt ismeretlen tettes ellen, továbbá a „Hulladékradar” applikáción érkezett bejelentések alapján is több tonna hulladék került felszámolásra.

A hulladékkezelési közszolgáltatás 2021. évi működéséről szóló beszámolóból kiderült, hogy a szerződésekkel és számlázással kapcsolatos észrevételeket a Társaság ügyfélszolgálati munkatársai fogadják és vizsgálják ki. Az FBH-NP Nonprofit KFT. telephelyein integrált számítógépes hálózat segíti a hulladékkezelési tevékenységekkel kapcsolatos információk rögzítését, tárolását és hatékony feldolgozását. A számlázáshoz szükséges nyilvántartás az ingatlantulajdonosokkal megkötött szerződéseken, illetve a vonatkozó jogszabályokon alapul. 2021. december 31. állapot szerint 60 literes edényzet 29 db, 70 literes edényzet 228 db, 80 literes edényzet 657 db, 92 literes edényzet 8 db, 110 literes edényzet 1926 db, 120 literes edényzet 246 db, 240 literes edényzet 8 db, 1100 literes 1 db lakossági edényzet ürítésére kerül sor egy alkalommal.

A képviselő-testület módosította a pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátások, szociális szolgáltatások, valamint a gyermekvédelmi ellátások helyi szabályairól szóló önkormányzati rendeletet.

SZOCIÁLIS ÉTKEZTETÉS TÉRÍTÉSI DÍJA

A szociális étkeztetés szolgáltatási önköltség: (735 Ft/fő/nap) 281 Ft/fő/nap
A szociális étkeztetés intézményi térítési díja:
Ebéd egész adag térítési díja: 560 Ft/fő/nap
Ebéd zóna adag térítési díja: 405 Ft/fő/nap
Ebéd szállításának térítési díja: 80 Ft/fő/nap

HÁZI SEGÍTSÉGNYÚJTÁS TÉRÍTÉSI DÍJA

Házi segítségnyújtás szolgáltatási önköltség: (1376 Ft/óra) 671 Ft/óra
Házi segítségnyújtás intézményi térítési díja: 450 Ft/óra

NAPPALI ELLÁTÁS TÉRÍTÉSI DÍJA

Nappali ellátás szolgáltatási önköltség: (751 Ft/fő/nap) 498 Ft/fő/nap
Nappali ellátás intézményi térítési díjmentes

DEMENS NAPPALI ELLÁTÁS TÉRÍTÉSI DÍJA

Demens nappali ellátás szolgáltatási önköltség: (0 Ft/fő/nap) 1266 Ft/fő/nap
Demens nappali ellátás intézményi térítési díjmentes
A nappali/demens ellátást igénybe vevők gépjárművel történő szállításának díja:
80 Ft/fő/nap
(A megállapított térítési díjtételekre a hatályos jogszabályok szerinti ÁFA hozzászámításra kerül.)

Elfogadásra került Soltvadkert Város Önkormányzata 2022. évre vonatkozó közbeszerzési terve, ami a Csapadékvíz elvezető rendszer fejlesztését, a külterület 0135/153, 0102/4 és 097/82 hrsz alatt felvett önkormányzati utak felújítását, a TOP-1.1-1-16-BK1-2020-00031 kódszámú – Iparterület fejlesztése Soltvadkerten – pályázat 2. ütemét és a Kisfaludy2030 – Soltvadkert, Vadkerti-tó Kemping szálláshely-fejlesztését tartalmazta.

Határoztak a város vezetői arról, hogy támogatják a Soltvadkerti Szentlélek Római Katolikus Plébánia támogatás iránti kérelmét. A döntés értelmében Soltvadkert Város Önkormányzat Képviselő-testülete a soltvadkerti Szentlélek Római Katolikus Plébánia kérelmének helyt adva a Római Katolikus Templom külső felújítási munkálataihoz a 2022. évi költségvetése terhére 4 millió forint összeggel járul hozzá.

Döntés született arról is, hogy Soltvadkert Város Önkormányzat Képviselő-testülete az 53-54 sz. főutak Soltvadkert elkerülő szakasz kiépítése érdekében a Soltvadkert Önkormányzat tulajdonában álló 010 hrsz alatt felvett út ingatlanból 3205/10689 részt 1.802.813 Ft ellenérték fejében, a 0108/114 hrsz alatt felvett út ingatlanból 155/1232 részt 74.865 Ft értékben, illetve a 0108/118 hrsz alatt felvett út ingatlanból 468/2869 részt 226.044 Ft ellenérték fejében a Magyar Állam tulajdonába adja.

Soltvadkert Város Önkormányzata évek óta részt vesz mind a START, mind a „Hosszabb időtartamú” közfoglalkoztatási programokban. Az előző évekhez hasonlóan 2022-ben is lehetőség nyílik a „Hosszabb időtartamú” közfoglalkoztatási programban való részvételre. A program keretében 6 fő foglalkoztatását tervezi a város 2022. április 01. – 2022. július 31. közötti időtartamra, mely létszámból 3 fő ipari foglalkozású (2 fő szobafestő és mázoló, 1 fő asztalos), 1 fő intézményi takarító, 1 fő segédmunkás és 1 fő munkavezető munkakörben látna el feladatokat. Ebben az évben egyenlőre 4 havi foglalkoztatásra kapott lehetőséget az önkormányzat, de bíznak abban, hogy az év második felében ez az időszak meghosszabbításra kerül. A program teljes költsége 2.743.825 Ft, melyhez az Önkormányzat 779.580 Ft önerőt kell biztosít, így a teljes támogatási összeg 1.964.245 Ft.

A soltvadkerti Gyöngyház Kulturális Központ jelenlegi igazgatója határozott idejű szerződéssel végzi a munkáját. Szerződése 2022. május 16. jár le, ezért szükséges volt új pályázat kiírása. Az álláshely betöltésére vonatkozó megbízás a pályázat elnyerését követően legfeljebb öt év határozott időre szólhat. A pályázati kiírást meg kell jelentetni a kormány személyügyi honlapján, mely megjelenés időpontja irányadó a pályázat benyújtása szempontjából is. A pályázatok benyújtására a megjelenéstől számított 30 nap áll rendelkezésre, így a pályázók személyes meghallgatására 2022. májusában szakbizottsági ülésen kerülhet sor, a Képviselő-testület májusi rendes ülésén pedig döntés születhet a pályázatról.

  Fotógaléria:

  Fotók megtekintése (26 db kép)