A szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló törvény szerint a települési önkormányzat nem csak a szociális alapfeladatokat köteles biztosítani, hanem pszichiátriai betegek nappali ellátása, szenvedélybetegek nappali ellátása és a Család-és Gyermekjóléti Szolgálat feladatait is.

Az április 27-i képviselő-testületi ülésen elhangzott, hogy ezeket a szociális alapszolgáltatási feladatokat a Sorsfordító Szolgáltató Központtal kötött ellátási szerződés szerint biztosítja az önkormányzat.

-Hirdetés-

Az ellátási szerződés alapján a Sorsfordító Szolgáltató Központnak minden évben be kell számolnia az előző évi szakmai tevékenységéről. E szakmai tevékenységet a Sorsok Háza Szociális Intézmény keretein belül biztosítja a központ.

Hajdu Julianna, a Sorsfordító Szolgáltató Központ igazgatója (Vira.hu archív)

Hajdu Julianna, a Sorsfordító Szolgáltató Központ igazgatójának beszámolójából kiderült, hogy az intézménynek a tavalyi évben 59 fő pszichátriai, és 63 fő szenvedélybeteggel volt együttműködési megállapodása. Emellett pszichátriai szenvedélybetegek részére támogatott lakhatást is biztosítanak összesen 40 fő részére, így segítve az önálló életvitelük fenntartását. A Család- és Gyermekjóléti Szolgálatnál 2021-ben 46 család volt gondozásban. A beszámolót a képviselő-testület megtárgyalta, és egyhangúlag elfogadta. 

MEGOSZTÁS