Soltvadkert Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2022. október 21-én kitüntető címeket, kitüntetéseket és díjakat adományozott, melyet az ünnepi testületi ülésen adtak át a Gyöngyház Kulturális Központ színháztermében.

Soltvadkert Város Önkormányzat Képviselő-testülete példamutató emberi magatartásáért a köztiszteletben álló Nyúlné Forgó Mária részére „Pro Scole” díjat adományozott, és egyhavi bruttó illetményének megfelelő jutalomban részesítette a helyi általános iskola pedagógusaként hivatástudattal végzett oktató-nevelő munkája elismeréseként nyugdíjba vonulása alkalmából.

-Hirdetés-

Nyúlné Forgó Mária nyugdíjba vonuló pedagógus, aki diplomáját 1982-ben magyar – orosz szakos általános iskolai tanárként szerezte a szegedi Juhász Gyula Tanárképző Főiskolán.
A tanítást lakóhelyén kezdhette meg, és mostanáig tulajdonképpen ugyanabban az iskolában végezte munkáját. Ez azonban nem jelentett pályáján egyhangúságot, hiszen a négy évtized alatt bekövetkezett változások folyamatos kihívások elé állították.
Ezek közül számára a rendszerváltás volt a legmeghatározóbb, hiszen néhány év alatt teljesen átalakult az idegen nyelv oktatása. Felismerve a továbblépés szükségességét és lehetőségét, elsők között jelentkezett az orosztanárok átképzésére, és ennek köszönhetően 1994-ben angol nyelvtanári diplomát szerzett.  Már az átképzés ideje alatt is tanította az angol nyelvet szakköri formában. Küldetésének tekintette, hogy városunkban is lehetősége nyíljon a gyerekeknek az un. nyugati nyelvek elsajátítására.

(b-j) Kárász András alpolgármester, Nyúlné Forgó Mária és férje

Iskolai munkáján kívül időt, energiát nem kímélve tanította kicsiknek és nagyoknak egyaránt az angol nyelvet. Évekig egyedül volt angol szakos tanár az iskolában, így rá hárult az a feladat, hogy kidolgozza a helyi követelményt, az ellenőrzési és értékelési rendszert.

Jelentős szakmai eredmény volt, amikor lehetősége nyílt helyben teljesíthető nyelvvizsgát szervezni. Ennek köszönhetően a Pitman ’Young Learners’ nemzetközileg elfogadott nyelvvizsgát Soltvadkerten is letehették a soltvadkerti gyermekek.
Több vizsgarendszer követelményeit sajátította el, hogy sikeresen tudja tanítványait felkészíteni: a TELC nemzetközi nyelvvizsga vizsgáztatói képzését 2001-ben végezte el, és azóta rendszeresen jár B2 és C1 szinten vizsgáztatni.
2014-ben elvégezte az A2 és a B1 szintű nyelvvizsga vizsgáztatói tréninget.

A továbbképzések segítették abban, hogy új módszereket találjon, amelyekkel diákjaiban felkelthette a nyelvek tanulása iránti vágyat. A digitális táblák megjelenésekor elsők között képezte ki magát azok használatára: a 2015-ben átadott ’SMART SCHOOL’ rendszer iskolai bevezetésébe is bekapcsolódott.

Többször vállalt mentori feladatokat: több pedagógusjelölt is nála töltötte egy hónapos szakmai gyakorlatát.

Sokrétűen kapcsolódott be az iskola szakmai megújulásának kidolgozásába, így például az iskola első pedagógiai programjának megírásában csoportvezetői feladatot vállalt.
Az IPR program indulásától folyamatosan foglalkozott a hátrányos helyzetű tanulók felzárkóztatásával és segítésével.
Néhány év kivételével pályája során végig osztályfőnökként is tevékenykedett. Mindig igyekezett megtalálni a közös hangot a tanulókkal, szüleikkel és az osztályban tanító nevelőkkel.
Rendszeresen szervezett közösségi programokat, melyekhez időnként szülők is csatlakoztak. Bekapcsolódott a nyári táboroztatásokba (pl. Erzsébet tábor), de külföldi tanulmányutakat is szerveztek egy angol szakos kolléganőjével közösen.

Aktív szerepet vállalt a település életében is városi rendezvények alkalmával. Támogatta a helyi katolikus közösséget is műsorok összeállításával és betanításával.
Többször részt vett az intézményi pályázatok megvalósításában, így a TÁMOP-os és az Erasmus+ pályázatban. A TÁMOP-os pályázat keretében felnőtt nyelvtanfolyamokat tartott Kiskőrösön és Bócsán.

2022-ben a Belügyminiszter Pedagógus Szolgálati Emlékérmet adományozott részére

Mindig szem előtt tartotta, hogy az intézmény jó hírnevét öregbítse, számos delegáció tagjaként képviselte az iskolát bel- és külföldön egyaránt. Különösen sokat tett az erdélyi testvériskolai kapcsolatok ápolása terén.
Részt vett a Pedagógus II. fokozat megszerzésére irányuló 2016. évi minősítési eljárásban, melyet kimagasló eredménnyel teljesített.

2022-ben nyugállományba vonulása alkalmából a Belügyminiszter Pedagógus Szolgálati Emlékérmet adományozott részére a gyermekek, tanulók oktatása-nevelése érdekében végzett több évtizedes kiemelkedő tevékenysége elismeréséül.

A 2022-es díjazottak egy része

Szívből gratulálunk a kitüntetéshez, és felkérem Udvarhelyi Attila iskola igazgatóját az oklevél átadására!

Kapcsolódó cikk
Összesen kilenc díjat és kitüntetést adtak át az ünnepi képviselő-testületi ülésen
Összesen kilenc díjat és kitüntetést adtak át az ünnepi képviselő-testületi ülésen
A hagyományokhoz híven, az 1956. október 23-i megemlékezést követően Soltvadkert Város Önkormányzat Képvisel-testülete ünnepi ülést tart a Gyöngyház Kulturális Központ...

Szöveg: Soltvadkert Város Önkormányzata  

MEGOSZTÁS