Írta: vira

A zöldszüretet a kérelmező a teljes intézkedésbe vont területen 2020. július 1. és 2020. július 20. között köteles kézi szüreteléssel elvégezni. A zöldszüret közben levágott fürtöket az intézkedés utólagos ellenőrzésének időpontjáig az ültetvényben kell hagyni, azonban a vegetációs időszaknak megfelelő növényápolási, növényvédelmi és gyomszabályozási munkák elvégzését elsődlegesnek kell tekinteni.

A támogatási kérelem 2020. június 22. és július 10. között

-Hirdetés-

elektronikus úton nyújtható be a Kormány által biztosított elektronikus azonosítási szolgáltatással elérhető, az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló törvényben  foglaltaknak megfelelően a Kincstárhoz, az erre a célra rendszeresített elektronikus űrlapkitöltő felületen keresztül, a Kincstár honlapján közzétett közleményben foglaltak szerint.

A kérelmezőnek a zöldszüret elvégzésének tényét összefüggő területenként az elvégzést követően egy napon belül, de legkésőbb 2020. július 21-ig be kell jelentenie a hegybíró, valamint a Kincstár közleményében meghatározott módon a Kincstár részére.

Egy kérelmező a benyújtási időszakban kizárólag egy kérelmet nyújthat be.

A kérelemnek tartalmaznia kell a kérelmező azonosításához szükséges adatokat, úgy mint: az ügyfél-azonosítót, nevet, kapcsolattartási adatot, adószámot vagy adóazonosító jelet, HEGYIR gazdasági akta számát.

Tartalmaznia kell továbbá az intézkedésbe vont terület beazonosításához szükséges adatokat, így a borrégió és borvidék megjelölését,az intézkedésbe vont terület fekvése szerinti települést, helyrajzi számot, HEGYIR ültetvény azonosítót;az intézkedésbe vont terület nagyságát hektárban kifejezve 4 tizedes pontossággal;a kérelmező nyilatkozatát arról, hogy

  1. az intézkedésbe vont terület vonatkozásában ő a terület használója,
  2. az intézkedésbe vont terület 2020. január 1. után a kérelem benyújtásáig mezőgazdasági káresemény, illetve egyéb vis maior esemény következtében kárt nem szenvedett
  3. amennyiben a kérelem benyújtását követően a zöldszüret elvégzéséig az intézkedésbe vont terület mezőgazdasági káresemény következtében kárt szenved, arról a Kincstárt haladéktalanul tájékoztatja a Mezőgazdasági Kockázatkezelési Rendszeren (MKR) tett kárbejelentésen keresztül, a kárenyhítésben irányadó szabályoknak megfelelően, illetve egyéb nem várt esemény miatt előálló ültetvényt érő károsodás esetén bejelentést tesz a Kincstár honlapjáról közvetlenül elérhető, vis maior esemény bejelentésére szolgáló elektronikus felületeken,
  4. kompenzációs felár megtéríttetésére jogosult-e.

Forrás: Magyar Közlöny 2020. évi 147. száma
Borítókép: magyarmezogazdasag.hu
Szerkesztette: Kiss Tamás

MEGOSZTÁS