Április 27-én újra ülésezett Kiskőrös Város Önkormányzatának Képviselő-testülete. A 10 napirendi pont között több szakmai beszámoló és tájékoztató is elhangzott, valamint többek között új, városközponti túraútvonalról is döntöttek a képviselők.

A testületi ülésen elhangzott a Kiskőrösi Petőfi Sándor Evangélikus Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Technikum működéséről szóló tájékoztató, amit Szentgyörgyi Szlovák Mária igazgató nyújtott be a testületnek. Elhangzott, hogy 1140 gyermek és tanuló az, akiről az intézményeikben gondoskodnak. Ehhez a létszámhoz összesen 177 fő munkavállaló tartozik. Ebből 103 fő főállású pedagógus, megbízási szerződéssel foglalkoztatott pedagógusok létszáma 27 fő, továbbá 47 fő a közös létszáma a technikai és ügyviteli dolgozóknak. Az igazgatónő elmondta, hogy a munkavállalói létszámnak köszönhetően gazdasági szempontból is meghatározó a városban az intézmény.

-Hirdetés-

A Kiskunhalasi Szakképzési Centrum tájékoztatóját Franczia László igazgató tartotta meg. Mint elhangzott, 5 iskola tartozik a KSZC-hez: ebből 1 van Kiskőrösön, 2 Kiskunhalason és 2 Kiskunfélegyházán található. A centrum tanulói összlétszáma több mint 3300, amihez tartozik még 1000 felnőttképzésben résztvevő tanuló. Franczia László kifejtette, hogy a Wattay iskolában található ágazatok segítségével folyamatosan tudják biztosítani a környékbeli cégeknek a munkaerő igényét. Ilyen például: a gépészet, épületgépészet, informatika és távközlés, gazdálkodás és menedzsment, kereskedelem, turizmus és vendéglátás, fa és bútoripar valamint a szociális ágazat.

Domonyi László polgármester kifejtette, hogy az a feladat, amit a pedagógusok elvégeznek egyre nehezebb, és egyre nagyobb szakmai kihívást jelent, mint valaha. Ezért a tanárok munkáját meg kell becsülni.

A szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló törvény szerint az önkormányzat köteles az étkeztetés, a házi segítségnyújtás, az idősek nappali ellátását és a fogyatékos személyek nappali ellátását biztosítani, melyeket a szociális alapfeladatokat a Magyarországi Baptista Egyházzal kötött ellátási szerződés keretén belül biztosítja, hangzott el az április 27-i testületi ülésen, Kiskőrösön.
Kapcsolódó cikk
Több mint 250 fő vett igénybe szociális ellátást Kiskőrösön
Több mint 250 fő vett igénybe szociális ellátást Kiskőrösön
A szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló törvény szerint az önkormányzat köteles az étkeztetés, a házi segítségnyújtás, az idősek...
A szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló törvény szerint a települési önkormányzat nem csak a szociális alapfeladatokat köteles biztosítani, hanem pszichiátriai betegek nappali ellátása, szenvedélybetegek nappali ellátása és a Család-és Gyermekjóléti Szolgálat feladatait is.
Kapcsolódó cikk
Mintegy 160 betegnek nyújtott segítséget tavaly a Sorsfordító Szolgáltató Központ
Mintegy 160 betegnek nyújtott segítséget tavaly a Sorsfordító Szolgáltató Központ
A szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló törvény szerint a települési önkormányzat nem csak a szociális alapfeladatokat köteles biztosítani,...

Domonyi László elmondta, hogy nem könnyű feladat ebben az ágazatban dolgozni, és rendkívül jó, hogy az intézmény a városban jelen van, és működik. Kiemelte: nagyon magas színvonalon végzik a munkájukat, amiért köszönet jár.

Kiskőrös Város Önkormányzata 2019 júniusában kötött szerződést a Tarkabarka Családi Napközi Egyesülettel, hogy a szabad kapacitásaik terhére bölcsődei ellátást nyújtson, hiszen az önkormányzat bölcsődéjében gyakorta lép fel kapacitáshiány. Az elmúlt időszakban – az egyesület elnökének beszámolója alapján – a családi napköziben 2 kisgyermek bölcsődei ellátására került sor. Harangozóné Balogh Zsóka által benyújtott beszámolót elfogadta a testület.

Idén decemberben lesz az 50. évfordulója annak, hogy Kiskőröst várossá nyilvánították. Ennek apropóján született meg a Kiskőrös és Térsége Turisztikai Egyesület részéről az ötlet, hogy egy digitális túraútvonalat valósítsanak meg.

Dr. Kállayné Major Marina intézményvezető 5 éves megbízásának lejár, azonban a közalkalmazotti törvény lehetőséget biztosít arra, hogy meghosszabbításra kerüljön a feladatellátása. Az intézményvezető hosszú évek alatt végzett szakmai munkájára való tekintettel 3 évre meghosszabbították a megbízását.

 

A képviselő-testület megszavazta a Petőfi Sándor Művelődési Központ szolgálati tervét is, ugyanis a közművelődési törvény kötelezővé teszi, hogy a feladatellátó a közművelődési alapszolgáltatások megszervezéséhez kapcsolódóan éves tervet készítsen. Szabadi-Maglódi Kitti, a művelődési központ igazgatója ezt elkészítette, ami részletesen tartalmazza az ebben az évben betervezett közösségi tevékenységeket, illetve azok célját, rendszerességét és időpontokat, hangzott el a testületi ülésen.