A nyári szünetet követően tegnap délután tartotta meg első, soron következő ülését Kiskőrös Város Önkormányzatának Képviselő-testülete. Közel 20 napirendi pontot tárgyaltak meg a képviselők, melyek között tájékoztatók és beszámolók is elhangoztak, majd az esemény végén Szedmák Tamás alpolgármester ismertette a Petőfi 200 Emlékév októberi ünnepi hétvégéjének programjait, valamint az esemény kapcsán hamarosan elkészülő beruházásokat, fejlesztéseket is említette.

A testületi ülés kezdetén Domonyi László polgármester számolt be néhány újonnan megkötött szerződésükről, majd bejelentett egy sürgősségi anyagot is, a Jópásztor Szeretetotthon által a TOP-Plusz-3.3.2-21 kódszámú felhívásra benyújtandó projektjavaslat támogatása kapcsán, melyet a testület később meg is szavazott.

-Hirdetés-

Az első napirendi pontban a járóbeteg szakellátás tapasztalatairól tartott tájékoztatót Dr. Szepesvári Szabolcs, a Kiskunhalasi Semmelweis Kórház főigazgatója, aki beszédében elmondta, hogy a covid jelentősen nehezíti az idei évi tevékenységeket is. Ismertette, hogy a kormány döntése értelmében az egészségügyi intézmények továbbra is átlagfinanszírozási formában működnek. Ez az idei év végéig bizonyosan így is lesz. Ennek ellenre a kiskunhalasi kórház a betegek érdekét és a szakmai minőséget szem előtt tartva megpróbálja a betegállátást minél gyorsabban a 2019-es “békeév” szintjére visszahozni. Elmondta, hogy a kórházban sikerült, humánerőforrás szempontjából látszólag stabil, szakmailag erős struktúrát kialakítani. Ennek köszönhetően október 1-jétől a reumatológiai járóbeteg szakellátás óraszámait ki tudják bővíteni (3×6 órában) Kiskőrösön. Továbbá ezt több területen is szeretnék megvalósítani, nem a leépítés a cél.

Dr. Szepesvári Szabolcs, a Kiskunhalasi Semmelweis Kórház főigazgatója

A második napirendi pontban Dr. Rus János, az Emergency Service Kft. ügyvezetője tartott tájékoztatót a háziorvosi hétközi és hétvégi ügyeleti feladatok ellátásáról, aki elmondta, hogy az elmúlt egy évben sok kihívással szembesültek. Náluk nagyon érezhető volt a jogviszonyváltás (adónemváltás) is, ami a humánerőforrás biztosítása kapcsán történt. Ennek ellenére egy stabil működtetést tudtak biztosítani az ügyelet szintjén. Elmondta, hogy ha felmerülnek esetleges hibák, azt megpróbálják korrigálni. Kitért arra is, hogy 2021-ben 4500 beteget láttak el, ez napi 13-14 főt jelent.

Csatlós Erzsébet és Dr. Filus Erika is beszámolóval készült a tegnapi testületi ülésre

A Petőfi Szülőház és Emlékmúzeum tevékenységéről készített beszámolót a kiskőrösi képviselők egyhangúlag elfogadták. A beszámoló kapcsán Domonyi László polgármester elmondta, hogy nagy változások vannak folyamatban a városközpontban. Október 14-15-16-án egy nagy ünnepségsorozattal szeretnék ezt a sok mindent a nyilvánosság elé tárni. Ismertette, hogy elkészült egy új állandó kiállítás a múzeumban, megújult a tájház kiállítása is, továbbá az épületek is. Így méltó módon tudjuk majd ünnepelni a Petőfi 200 ünnepségsorozatot. Hozzátette, a fejlesztések többsége pályázatokból valósult meg.

A következő napirendi pontban a Kiskőrösi Óvodák szakmai tevékenységéről számolt be Csatlós Erzsébet intézményvezető, aki ismertette a személyi állomány változását és az óvodai csoportok gyermeklétszámát is. Felhívta a figyelmet arra, hogy a beszédhibával küzdő gyerekek száma egyre csak nő. Szakmai módszertani kultúrájukat is ismertette. Büszkén mesélte, hogy minőségi munkájuk elismeréseként Óvodai Kiválóság Díjat vehettek át idén nyáron.

Kapcsolódó cikk
Rangos szakmai díjat vehetett át Csatlós Erzsébet, a Kiskőrösi Óvodák intézményvezetője
Rangos szakmai díjat vehetett át Csatlós Erzsébet, a Kiskőrösi Óvodák intézményvezetője
Június 28-án Szolnokon rendezték meg a közös elgondolásból létrehozott Óvodai Kiválóság Klub idei zárórendezvényét.   Az eseményen három partnerintézmény vezetője...

Beszámolt az intézményekben megvalósult nagyobb fejlesztésekről, mint hogy a Batthyány Óvodában új parketta került lerakásra, továbbá szó esett a mezítlábas park kialakításáról is, melynek keretei elkészültek, azonban a különböző termesztés anyagokkal való feltöltéséhez szülői felajánlásokra, közösségi összefogásra számít az intézményvezető. A szerszámos lemezes tároló beszerzése az idei évben várat még magára. Ugyanakkor az Erdőtelki Óvodában megépült a terasz, szülői segítséggel, míg a vízhálózat és a kút kiépítése folyamatban van. Beszámolója végén köszönetét fejezte ki a városvezetésnek, társintézményeiknek és a civil szervezeteknek, továbbá a tagóvodák összes dolgozójának, valamint a szülőknek.  

Kapcsolódó cikk
Szeretettel teli szívvel készülnek az új nevelési évre a Kiskőrösi Óvodák munkatársai — bemutatkoztak az új kollégák is
Szeretettel teli szívvel készülnek az új nevelési évre a Kiskőrösi Óvodák munkatársai — bemutatkoztak az új kollégák is
Idén is a Kőrisfa Óvoda adott otthon az augusztus végi tanévnyitó értekezletnek, ahová a Kiskőrösi Óvodák minden munkatársát szeretettel várták....

A 2022. évi költségvetés módosítása is napirendi pont volt, amire azért volt szükség, mert az iparűzési adó mértékének csökkentése miatt bevételkiesés következett be, Kiskőrös Város Önkormányzatánál is. Az állam által nyújtott támogatás első részlete azonban már be is érkezett. Továbbá beépítésre került a 2022. évi népszámlálás bevételi és kiadási előirányzata is – tudtuk meg Molnár Éva költségvetési referenstől.

A közösségi együttélés alapvető szabályairól szóló önkormányzati rendelet módosításáról is döntöttek, mely kapcsán a változásokról Aszódiné Nedró Éva adott tájékoztatást. Elmondta, hogy az öt évvel ezelőtt megalkotott rendeletet a jogszabályi változások miatt is időszerű volt felülvizsgálni. Az új önkormányzati rendelet kiegészült azzal, hogy a szórakozó, vendéglátó és árusító helyek, üzletek üzemeltetője köteles nyitvatartási ideje alatt a bejárat közvetlen környezetében a várható forgalomnak megfelelő mennyiségű közhasználatú hulladékgyűjtő edényt elhelyezni, melynek rendszeres ürítéséről is gondoskodnia kell. Aki ezt elmulasztja figyelmeztetésben, vagy közigazgatási bírságban részesül.

Kapcsolódó cikk
Egyre több a szemét Kiskőrösön, az üzlettulajdonosok együttműködésére is számítanak
Egyre több a szemét Kiskőrösön, az üzlettulajdonosok együttműködésére is számítanak
Közel 100 szemetest szerzett be Kiskőrös Város Önkormányzata annak érdekében, hogy megszűnjenek a szemétproblémák a városban. Ehhez azonban a kiskőrösi...

A képviselők döntése értelmében Kiskőrös Város Önkormányzata idén is csatlakozni kíván a hátrányos szociális helyzetű felsőoktatási hallgatók, illetőleg felsőoktatási tanulmányokat kezdeni kívánó fiatalok támogatására létrehozott Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2023. évi fordulójához.
Az ösztöndíj pályázati rendszerhez az önkormányzat az elmúlt húsz év során csatlakozott, jelenleg 7 fő felsőoktatási hallgató részesül támogatásban.

A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2023. évi fordulójával kapcsolatos legfontosabb információkat Aszódiné Nedró Éva, közigazgatási osztályvezető ismertette

A következő napirendi pontban új fogászati röntgengép vásárlásáról szavaztak Kiskőrös Város Önkormányzatának részére, hiszen Dr. Mina Anikó jelezte az önkormányzat felé, hogy a feladatellátáshoz használt Cranex-2,5 Barex Panoráma röntgen és az intraorális fogászati röntgen berendezés műszaki állapota, képminősége egyre rosszabb és a működéshez szükséges előhívók, filmek beszerzése is egyre nehézkesebb. A mai kor követelményeinek ezek a több évtizede használt készülékek már nem felelnek meg. Kiskőrös Város Önkormányzata Beszerzési Szabályzata alapján beszerzési eljárás lefolytatásra került sor – mondta el dr. Nagy Gabriella, aljegyző. A beérkezett árajánlatok alapján a Medi-Cont Kft. ajánlata volt a legkedvezőbb, melyben NewTom GIANO HR, 2D fogászati panorámaröntgent kínál bruttó 9.700.000 Ft értékben. Az ár tartalmazza a panorámaröntgen gépet, PC asztali készülékkel WIN10 és TNT szoftverekkel, helyszínre szállítva, telepítve, a személyzet betanításával, üzembe helyezve. A döntés értelmében az új röntgengép még ebben az évben megérkezhet.

Filus Tibor, Nikléczi Gábor és Kudron Tamás képviselők

Ezt követően ingatlan- és lakás bérbeadás(ok)ról is szavaztak a képviselők.

Döntöttek a Kiskőrös Város tulajdonában lévő víziközmű vagyon ingyenes átadásáról is a Magyar Állam részére, mégpedig azért, mert 500 millió forintos veszteségű vízművet tovább üzemeltetni átgondolandó, továbbá ezzel együtt az állam a vízellátási kötelezettséget is átvállalja. Bízva abban, hogy a vízellátás mindig is biztosítva lesz a lakosság részére, a testület igennel szavazott.

Az interpellációk részben elsőként Domonyi László értékelte az idei Kiskőrösi Szüret és Szlovák Nemzetiségi Napokat, aki elmondta, hogy egy igazán színvonalas rendezvényt sikerült összeállítaniuk, nagyon pozitív visszajelzéseket kaptak. Bejelentette, hogy a rendezvényeknek még nincs vége, ugyanis szeptember 29-én a Kávé Világnapja alkalmából szeretettel várnak minden érdeklődőt Kiskőrösön.

Kapcsolódó cikk
Kávékóstolóval egybekötött könyvbemutató és kiállítás is lesz Kiskőrösön
Kávékóstolóval egybekötött könyvbemutató és kiállítás is lesz Kiskőrösön
Szeptember 29-e a KÁVÉ VILÁGNAPJA, melynek alkalmából a kiskőrösi Petőfi Sándor Városi Könyvtár és a Művelődési Központ különleges programokkal készül....

Továbbá ugyanezen a napon Egy csepp Kiskőrös címmel Budapesten is bemutatják Lászlóné Takács Ágnes kiállítását. Október 1-jén 14 órakor kerül megrendezésre a XVI. Országos Mazsorett Fesztivál, Kiskőrösön a művelődési központban. Október 6-án a szabadságharc hőseire emlékezünk együtt, míg másnap Idősek napi rendezvényt tartanak, szintén a művelődési központban. Október 8-án Kakaspörkölt Főző Fesztivált is szerveznek Kiskőrösön, ahová a régi és új csapatok jelentkezését is várják – mondta el Domonyi László, polgármester. 

Az esemény végén Szedmák Tamás alpolgármester ismertette a Petőfi 200 Emlékév októberi ünnepi hétvégéjének programjait, melyekről hamarosan -külön cikkben- részletesen beszámolunk. 

Kapcsolódó cikk
Mária főhadnagy – színházi előadás is lesz az ünnepi hétvégén Kiskőrösön
Mária főhadnagy – színházi előadás is lesz az ünnepi hétvégén Kiskőrösön
Október 14-én este ismét egy népszerű operett előadással várják az érdeklődőket a Petőfi Sándor Művelődési Központban. Petőfi Ünnep néven mutatták...

A fotók a képviselő-testületi ülés elején készültek. 

  Fotógaléria:

  Fotók megtekintése (16 db kép)
MEGOSZTÁS